Krise, traume, tab, sorg og adskillelsesangst udløser altid symptomer på angst og stress.

Skrevet d. 9-3-2021 09:35:49 af Pia Jensen - Psykoterapeut, Coach, Mentor, Parterapeut, Stressterapeut, Traumeterapeut

Krise, traume, tab, sorg og adskillelsesangst udløser altid symptomer på angst og stress.


Det kan være dødsfald, kritisk sykdom, ulykker, overfald, skilsmisse, overgreb og meget andet. Når man udsættes for en pludselig og dramatisk begivenhed som ligger uden for det man forventer, rammes man traumatisk. Traumer udløser altid symptomer på angst og stress, men ikke nødvendigvis i en sådan grad at man kommer i en krisetilstand. Men når sjælerystelsen er særlig voldsom, bliver angsten så overvældende at man bliver tanke- og følelsesforvirret. Det kaldes for en krisetilstand, som viser sig ved forvirring i et omfang der gør at man ikke magter sin hverdag. Det kan være uoverskueligt at stå op, gå i bad, spise, gå på arbejde eller klare de daglige gøremål.


Kriseramte beskriver ofte oplevelsen som uvirkelig, mange beskriver det som, ”jeg var følelsesløs, det føltes som en drøm, ventetiden var lang, det var som om alting stod stille”.


Man kan genopleve traumet ved at påtrængende og ubehagelige tanker og minder om det der skete gentager sig igen og igen i tankerne og man kan have mareridt og ubehagelige drømme. Tab giver sorg som kan vise sig i en række følelsesmæssige reaktioner.


Symptomer kan være rastløshed, søvnbesvær, koncentrationsvanskeligheder, ængstelse, følelsesmæssig tomhed, tristhed og gråd, skyld, skam, selvbebrejdelser, problemer med kontakten til andre, irritabilitet eller vredesudbrud, at man konstant er på vagt.


Fysiske reaktioner kan være hjertebanken og rysten når man mindes om eller taler om traumet.

Fortsætter disse symptomer ud over en måned og livet på længere sigt præges af den traumatiske oplevelse, bør man søge professionel hjælp til at finde vej i det forandrede liv. Mange går med uforløste traumer i mange år, ofte helt tilbage fra barndommen, som kan gøre at livet på en måde bliver invaliderende, man føler sig måske aldrig rigtig glad, livet føles tungt og trist og man får ofte problemer i relationer der er betydningsfulde.


Det er vigtigt at vide at der ikke er to mennesker der bliver traumatisk ramt på samme måde, og der er heller ikke to mennesker der gennemlever krise og sorgproces ens, derfor skal dette ses som en vejledning som du kan anvende til at se om der er noget der giver genklang hos dig.

Jeg har mange års erfaring med ovenstående og vil gerne hjælpe dig med at finde vej i det forandrede liv.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.