Behandling af eksamensangst med hypnose

Skrevet d. 9-9-2022 13:54:33 af Julie Krag - NLP Master Practitioner, Hypnoterapeut, Certified hypnotherapist, Psykoterapeutstuderende

Eksamensangst er angst forbundet med at være til eksamen eller op til eksamen.


Symptomer på eksamensangst

Symptomer på eksamensangst kan variere, alt efter hvem der oplever angsten. Bare tanken om at være til eksamen, kan skabe forvrængede indre sanseoplevelser. Det kan være mørke eller forstyrrede indre billeder, af at være i eksamenslokalet foran lærer og sensor. Frygt for at klappen går ned og hele hukommelsen går i sort. Kropslige fornemmelser som hjertebanken, temperaturskift, anspændthed, svimmelhed, kvalme og uro i kroppen, som gør hjernen distraheret og ufokuseret. Uhensigtsmæssige ønsker om at terpe endnu mere viden – selvom den fornødne viden allerede er tilstrækkelig. Et overforsigtighedsprincip om at terper man mere, går det bedre (hvilket langt fra i tilfældet, at det gør). Kraftige overbevisninger om at eksamen ikke vil gå godt – og selvfølelse der bunder i at man ikke er god nok til det der skal præsteres. Ikke mindst kan det være en følelse af, at man ikke lykkes som person overordnet i sit liv.


Disse symptomer er meget forskellige og de indikerer forskellige grader af problemet. Lige meget hvilket symptom du oplever – eller om du oplever flere eller dem alle, så kan de skabe nogle dårlige forudsætninger for dig at gå til eksamen på, hvis ikke du vælger at gøre noget ved det.


Klassiske eksempler på katastrofetanker:

  • ”Jeg kan ikke huske stoffet”
  • ”Jeg er ikke dygtig nok”
  • ”Alle andre har mere styr på det”
  • ”Hvis ikke jeg får et 12-tal, er jeg ikke god nok”
  • ”Læreren og sensoren er i mod mig”
  • ”Klappen går ned”
  • ”Jeg dumper”
  • ”Min familie bliver skuffede, hvis ikke jeg lever op til deres forventninger”
  • ”Mine studiekammerater vurderer mig, ud fra det resultat, jeg får”


Hvem får eksamensangst?

Man siger at ca. 15-20 % af alle studerende oplever at have eksamensangst. En ubekendt procentsats af dem, som oplever eksamens angst, oplever også angst og ubehag i andre sociale situationer, hvor man fx kan føle sig vurderet af andre. Den anden del har ikke lignende problematikker i andre dele af deres liv – derfor kan vi konkludere, at eksamensangst er for alle typer.


Årsager til eksamensangst

Det er helt individuelt, hvad årsag der udløste nervøsiteten i sin tid er kommet fra. Ligesom med traumer kan være noget vi oplever, lagre sig i kroppen og udløse reaktioner i nye sammenhænge – så kan eksamensangst sagtens være trigget af noget gammelt, som ikke har en indlysende forklaring på selve skole, præstation og det at gå til eksamen. Der findes som sådan ikke en gennemgående rød tråd for det. Har du lavt selvværd, kan dette alene være årsagen til, at du oplever eksamensangst.


Dit fokus kan være årsag til eksamensangst

Det lyder paradoksalt, men dine tanker kan være årsagen til, at du oplever eksamensangst.

Hvis man skal pege på en gennemgående årsag, som skaber sammenhænge for adfærden hos alle som oplever den, vil det være det fokus, som skaber stier i hjernen. Det vil sige ud fra forudsætningen ”Det jeg fokuserer på, får jeg mere af”.

Altså, når du begynde at gå turen ned af den nedadgående spiral, så vil hjernen skabe et negativt fokus på det, som vil ske ude i fremtiden. Det vil automatisk begynde at skabe stier mod det, som du har i fokus. Din frygt og negative forestillinger om hvordan det vil gå galt, kan blive overfantaseret, at hjernen heller ikke kan skelne i mellem, om det er sket eller blot er en fantasi. Det er sådan vores hjerne udvikler færdigheder og kunnen som vi står overfor. Det er neuroplasticiteten, som arbejder. Men det er altså også den, som får os til at lykkes. Den arbejder med det fokus vi giver den. Et negativt eller positivt resultat, afhænger altså af de fantasier vi bevidst og ubevidst fodre den med.

Hvis du læser dette indlæg lige nu og du har eksamensangst, så frygt ej. Du kan nå at vende tankestrømmen. At blive bevidst om dette imens man gør det, med en eksamen foran sig, kan booste eksamensangsten yderligere, medmindre at du tager dette alvorligt og får arbejdet fokuseret med dine tanker. Har du ikke mulighed for at få en session til dette hos en terapeut i tide, så læs mine råd til selvhjælp som ligger tilgængelig til læsning.


Karakterræs er også en årsag til eksamensangst. Et ydre samfundspres om at du skal videre på studie, måske et sted der kræver høje karakterer, kan give et uhensigtsmæssigt pres. Der er pludselig meget på spil. Dit resultat på eksamen kan virke fuldstændig invaliderende på din fremtid. Ikke nok med det, så kan karakterræset også have en social betydning for dig og dine medstuderende. Er det oven i et socialt pres, kan det have en dobbeltbetydning, hvorvidt det går godt eller skidt.


For personer med lavt selvværd, som måler selvværdet i sine præstationer, er der endnu mere på spil. Jo mere der er på spil, des større pres på den nedadgående spiral. Der er mange mekanismer, der påvirker hinanden.


Hypnosebehandling mod eksamensangst?

Hvad kan du forvente?

En behandling hos mig vil altid være individuel og tage udgangspunkt i det, som klienten oplever, hvad enten det er noget sensorisk (som indre billeder), der rumsterer – eller hvis det bunder i noget fra barndommens tid, som kræver regression og forløsning. Det er altid forskelligt.

Eksempler på resultater fra behandling kan være rolige og ressourcestyrkende indre billeder og fornemmelser, når du tænker på eksamen.

Det skaber ro og bedre fokus frem til eksamen. Det kan også være du får udviklet en mere hensigtsmæssig adfærd op til eksamen, der giver dig de bedste forudsætninger for at være klar til din store præstation, som du kan glæde dig til, imens du venter.

Et resultat kan også være, at du endda morer dig under eksamen og formår at sætte både din kreativitet og viden på spil på samme tid. Igen – så afhænger det af, hvad du har brug for at få forløst at give fokus.

Du vil blive bedre til sortere i, hvad der er vigtigt og hvad der ikke er. Du vil blive udfordret på dine gamle overbevisninger, som har været med til at begrænse din måde at gå til eksamen på. Det er min fornemmeste opgave som terapeut, at hjælpe dig med at slippe gamle usande overbevisninger, som har narret dig til en fejlopfattelse af, at du skal være dårlig til at gå til eksamen. Samtidig med at du danner nye og støttende overbevisninger, som vil hjælpe dig i mål, vil det styrke din identitet og måske endda give dig et fornyet og styrket selvbillede.

Igen kan det være meget forskelligt, alt efter hvad dit udgangspunkt er, når du starter i behandling.

Det er heller ikke unormalt at nogle vælger at fortsætte i terapi, selvom eksamensangsten bliver ”kureret”. Det er ofte emner og problematikker som ”selvværd”, der får mine klienter til at fortsætte deres forløb. Det er igen helt op til hver enkelte klient og hvad behov du har.


Hvor mange sessioner kræver det, for at blive fri af eksamensangst?

Min anbefaling for behandling mod eksamensangst er 1-3 gange hos mig.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.