Stress-gruppen -

Stress-gruppen

DENNE PROFIL ER IKKE LÆNGERE AKTIV

Vi skræddersyer et specifikt tilbud til din virksomhed. Stress-gruppen -

Beskrivelse

DENNE PROFIL ER IKKE AKTIV OG MENTOR KAN IKKE KONTAKTES VIA GOMENTOR.

Stress-gruppen har en bred erfaring med at arbejde såvel konsultativt som klinisk i forhold til arbejdsrelateret stress. 

Meget er vundet ved at sætte ind før travlhed sætter sig som stress. Med professionel hjælp kan travlhed håndteres på en måde, hvor den enkeltes trivsel ikke sættes over styr. Dette kræver en indsats på både lederniveau og hos den enkelte medarbejder. Derfor tilbyder vi både supervision af ledere, samtaler med den enkelte medarbejder, temadage/aftener og kurser.

Vi skræddersyer et specifikt tilbud til din virksomhed.

Særpris ift. Individuelle samtaler!

Medarbejderudvikling

Vores ønske er at hjælpe medarbejdere til at (gen)finde tillid til egne resurser og evner, lære sig selv at kende for herigennem at blive bedre til bl.a. at mærke sig selv og sine egne ressourcer og grænser. Vores primære redskab er at guide den enkelte til større selv-indsigt, det kan gavne både jobbet og privatlivet. Vi arbejder ud fra en positiv psykologisk antagelse, om at alle rummer evner, som de kan lære at fokusere på for derigennem at skabe den ønskede forandring.

Stress der er udløst af arbejdspres hænger ofte sammen med den enkeltes personlige historie og dermed tillærte måde at håndtere udfordringer på. Det kan være forskelligt, hvad der for den enkelte virker stressende - afhængigt af dennes temperament. 

Gennem de personlige samtaler med den enkelte medarbejder, er det muligt at tage højde for individuelle forskelle – så I som virksomhed kan skabe et samlet hele med større trivsel.
I den individuelle samtale har vi fokus på den personlige udvikling, herunder indsigt i egne tanke- og handlemønstre samt læring af nye mestringsstrategier.

Vi kan hjælpe dig med:

 • At blive bedre til mærke dig selv og din krop - og respektere egne ressourcer og begrænsninger
 • Du får en viden og forståelse for hvad stress er og hvordan det påvirker både krop & sind
 • Du lærer at uddelegere ansvar
 • Du opbygger selvværd og selvtillid ovenpå oplevelser, der har været udfordrende.
 • Vi styrker din tiltro til dine egne evner
 • Du finder dermed frem til en bedre balance i arbejdslivet.

Lederudvikling

Vi hjælper ledere til at håndtere egne- og ansattes travle arbejdsliv på en måde, hvor naturlig travlhed ikke udvikler sig til negativt stress.

 • Her retter vi fokus på det personlige lederliv
 • Hvilken stresspolitik har din virksomhed?
 • Hvilke udfordringer kan man møde som leder i anno 2015?
 • Vi sætter bl.a. fokus på optimering af lederfærdigheder – eksempelvis i håndtering af konflikter, sygemeldinger, mus-samtaler og den svære samtale.

Det er vores erfaring, at det kan have stor værdi, at møde andre i samme situation - for herved at lære af hinandens erfaringer. Derfor anbefaler vi (ud over enkelt-supervision) gruppesupervision af ledere, med mulighed for professionel indspark fra vores side.

Workshops

Vores kurser klæder alle på til at håndtere travlhed på en måde, hvor trivslen i virksomheden ikke sættes over styr. Vi skræddersyer kurserne efter din virksomheds konkrete udfordringer.

Det kan for eksempel være lederudvikling, balance ml. arbejde og familie, kollegial samarbejde og trivsel.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.