Kom af med stress – ved hjælp af kropssproget!

Skrevet d. 22-11-2017 11:54:08 af Iben Bøgeholm Folkmann - Psykoterapeut MPF, Coach, Stresscoach, Hypnoterapeut

Dette optagede webinar henvender sig både til alle der oplever stresssymptomer eller som blot vil lære at håndtere stress.

Er dit velbefindende i fare?

Når du er presset øges mængden af stresshormoner og din krop går i en form for beredskab. Det er kroppens måde at beskytte sig på og er derfor som udgangspunkt fornuftig. Stressorer er en del af livet. Konstant er vi under påvirkning og med belastning af forskellig grad – mange har en positiv virkning og kan være ligefrem nødvendige. Når belastningen opleves negativt, gennem en længerevarende periode eller bliver fuld af anspændthed og ulyst – opstår behovet for at ændre situationen eller dele af den. Det er muligt at udnytte kropssprogets potentiale som forebyggende faktor!

Når stress får negativt tag i dig medfører det bl.a. ændringer i din evne til at fokusere og til at håndtere dine omgivelser på. Ofte kan du opleve, at dine handlemuligheder indskrænkes. Din adfærd forandres og ubevidst sendes signaler via kropssproget, der opfanges og tolkes af din omverden – MEN det opfanges og påvirker også dig selv.

Ved at sætte fokus på de unikke ressourcer, der ligger gemt i det non verbale sprog – kropssproget – får du mulighed for at ændre på parametre, der hjælper til at få det bedre. Når vi kommunikerer, er betydningen af det vi siger, selve ordene, mindre end 10%, resten formidles non/verbalt, herunder mimik, gestik og tonalitet. Med enkle non/verbale teknikker, bliver du i stand til at justere forskellige faktorer, der f.eks. giver oplevelse af større ro, indre styrke, mere humor og større glæde i din hverdag. Dit velbefindende påvirkes positivt og tillægges de nye færdigheder som vaner, er du sikret større robusthed mod nye stressfaktorer.

Udnyttelse af denne ofte glemte ressource, kropssproget, vil bidrage til langt større balance i dit liv.

BLIV STRESS ROBUST MED SIMPLE VIRKEMIDLER

Dette webinar vil give dig viden om kropssprogets skjulte potentiale og eksempler på simple virkemidler, der giver betydelig effekt på de indre tilstande.
– Ved at sætte fokus på de unikke ressourcer, der ligger gemt i det non verbale sprog/din kropsbevidsthed, vil du få mulighed for at ændre forskellige parametre, der vil give dig større balance.
– De konkrete værktøjer er lette at gå til og du bliver i stand til at justere simple faktorer og vaner, der vil hjælpe dig til større ro, flere handlemuligheder og mere humor.
– Det vil påvirke positivt til større robusthed og for eksempel hjælpe dig i kampen ud af stress.

Om mig:
Mit navn er Iben Bøgeholm Folkmann. Mit speciale er forebyggelse og håndtering af stress, herunder work-life balance, angst, depression og mindfulness.

Det er passion for menneskers ve og vel, der motiverer og inspirerer mig.

Livet er fuld af rutcheture, det være sig med sving, fine kurver, små og store bakker samt forskellig hastighed. Jeg har selv haft stress - og oplevet udbrændthed. Det har hjulpet mig til at forstå, hvornår nok er nok! - og til at være opmærksom på min egen sundhed og balance.

Professionelt arbejder jeg helhedsorienteret og møder dig ligeværdigt og respektfuldt, der hvor du er. Jeg er uddannet NLP Master og Coach, Psykoterapeut MPF samt certificeret EAGALA team (Equine Assisted Growth And Learning Association).

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.