Psykoterapi - Specialistuddannelse

af GoMentor

Sidst opdateret 15-1-2020

Reviewer GoMentor

Psykolog med speciale inden for psykoterapi

Som psykolog er det muligt at specialisere sig inden for forskellige områder, heriblandt psykoterapi. Specialistuddannelsen i psykoterapi har til formål at kvalificere psykologen til selvstændigt at kunne varetage opgaver inden for det psykoterapeutiske område på et videnskabeligt grundlag samt kunne sætte sit arbejde ind i en relevant teoretisk og metodisk helhedsforståelse. Målet med specialistuddannelsen er dermed, at psykologen opnår psykoterapeutiske kompetencer og færdigheder til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi inden for én bestemt retning, psykologen selv har valgt på uddannelsen. Det forudsættes, at psykologen har gennemført grunduddannelsen samt haft 2 års klinisk psykiatrisk erfaring. Specialistuddannelsen har en varighed på min. 2 år som et samlet uddannelsesforløb.

Terapiretninger inden for psykoterapi

Der findes forskellige terapiretninger inden for den psykoterapeutiske metode, som psykologen kan vælge at specialisere sig indenfor:

  • Psykoanalytisk/psykodynamisk terapi (f.eks. mentaliseringsbaseret terapi) fokuserer på relationelle hændelser, både i og uden for det terapeutiske rum, samt på de følelser, som aktiveres - f.eks. i forbindelse med et skænderi eller lign.
  • Kognitiv terapi eller kognitiv adfærdsterapi fokuserer mere på, hvordan man oplever og fortolker verden - og dermed hvordan man kan ændre denne tankegang fra ofte at være selvdestruktiv til et mere positivt tankemønster. Man arbejder således med eksponering og omstrukturering af tanker, så klienten herigennem kan ændre sin adfærd.
  • Eksistentiel terapi eller humanistisk psykoterapi fokuserer på klientens forhold til eksistentielle grundvilkår, f.eks. blot det at leve samt døden, ensomhed eller frihed. Spørgsmål og overvældende tanker om ens eksistens kan i visse tilfælde nærmest lamme klienten. Derfor fokuserer terapeuten på de problemer, klienten kommer med, og arbejder aktivt med dem.
  • Systemisk eller narrativ terapi fokuserer på klientens fortælling om sig selv. Her er der fokus på selve problemet som et problem i sig selv, hvor det dermed ikke er selve klienten, der er problemet. Gennem denne form for eksternalisering kan det gøre det lettere for klienten at arbejde med problemet ved f.eks. at sige: "Det er depressionen, der taler, ikke mig".
  • Kropsterapi eller kropsorienteret psykoterapi fokuserer mere på kroppen i samtalen og de sammenhænge, der er, mellem psyken og kroppen. Den kropslige inddragelse kan både foregå i form af fysisk kontakt, men også blot ved at inddrage de kropslige forhold i samtalen.

Få hjælp til Psykoterapi - Specialistuddannelse

Helle Damgaard Line Østerby Nike Brandt Poulsen
Brug søgning via postnummer

Se udvalgte mentorer nedenfor

 

Vi samarbejder medHvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.