Personlighedsforstyrrelser

Skrevet d. 22-9-2016 11:46:58 af Rikke Hvelplund - Psykoterapeut MPF

I min klinik møder jeg alle slags mennesker - de fleste ligner mig selv, på den måde, at de alle sammen har drømme og ønsker for sig selv og livet. Vi har meget til fælles, hvadenten vi er diagnosticerede med en lidelse eller ikke er det. Fælles for problemer er, at det ikke er nogen man med sin gode vilje har ladet udvikle sig. De er kommet snigende eller også er man væltet med et brag. Vi har sorgen og skræmtheden over problemernes intensitet til fælles, vi har følelserne og angsten til fælles - det er menneskelige særpræg som vi alle er født med, men som vi oplever forskelligt alt efter vores gener, opvækst og vilkår i livet.

 

I Gomentor opleves der en stor søgning på "personlighedsforstyrrelser". I psykiatrien er det en måde at forstå symptomer og besvær hos det enkelte menneske på.

 

For min del, som psykoterapeut, er jeg vild med børne og ungdomspsykiater og forfatter Søren Hertz, som skriver, at "Det, som umiddelbart forekommer problemfyldt, adfærdsvanskeligt, mangelfuldt eller sygt, kan også opfattes som en invitation - en invitation til omgivelserne om nysgerrigt og kreativt at forholde sig til, hvordan man bedst kan bidrage til udvikling af det uanede."

Det er et fantastisk perspektiv på problemskabende adfærd, der forstyrrer det normale samspil imellem mennesker - UANEDE MULIGHEDER.

Som terapeut forholder man sig netop nysgerrigt og kreativt til klienter, hvadenten de kommer med fx en personlighedsforstyrrelse, sådan at der åbnes op for en helende udvikling. Alle kan flytte sig, og det bekræftes jeg dagligt i igennem mit arbejde. Problemer tager ikke nødvendigvis lang tid at "løse", men det er klart, at store problemer kræver en god og ihærdig og længere indsats. 

There's a crack in everything - that's where the light gets in.

 

Så hvis du kan genkende det, at du er blevet udredt med en diagnose (som fx personlighedsforstyrrelse), så tro på at du med den rette hjælp kan udvikle dig og få det godt.:-)


Kilde:
Søren Hertz:
"Børne- og ungdomspsykiatri, Nye perspektiver og uanede muligheder" 
og 
Bo Hejlskov Elvén:
"Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning".

 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.