Træt af at bebrejde dig selv for at have truffet de forkerte valg i livet?

Skrevet d. 28-11-2016 15:36:29 af Emilie Assentoft - Psykolog

Træt af at bebrejde dig selv for at have truffet de forkerte valg i livet? At fortælle dig selv, at du burde have taget andre valg? At det var din skyld det hele, at det endte, som det gjorde? At hvis bare du ikke havde truffet disse valg, så ville det hele være meget bedre - lige nu? Det har du højest sandsynligt ikke, men nogen kan vores tanker spille os et puds. Her kan det være vigtigt, at finde ud af, hvad gør disse tanker ved dig? Måske er de med til at fordre en lav selvværdsfølelse, skam, utryghed og tristhed? Vil du gerne forstå, hvorfor disse tanker dukker op, og hvad du kan gøre ved det? Så læs mere her.

I denne blog vil jeg se på, hvorfor vi mennesker har tendens til at hive denne 'hårde' dommer frem, når vi rammes af ubehagelige følelser, problemer, udfordringer i livet eller livskriser, og hvad vi kan gøre for at give slip på den igen vha. en metode, kaldet RAIN.

Den hårde dommer: Hvorfor dukker den op?

Den hårde dommer kan især få spil, når man møder en krise eller udfordring i sit liv. Det kan være alt fra et skænderi, en overgang, en svær arbejdsopgave eller en større livskrise, som fx tab eller skilsmisse. Den hårde dommer kan ofte give os en intens følelse af skam, og kan handle om, at der er nogen følelser, vi muligvis har skubbet væk i et stykke tid. Men som kan være gode at få ud i lyset. Enten over for sig selv. Eller ved at få vendt det med en anden, enten en person, som står os nært eller en psykolog/terapeut. Mindfulness handler ikke om at skubbe følelser væk, men om at være med dem på en accepterende og kærlig måde - for derigennem også at kunne se på, hvad dommeren prøver at fortælle dig, om hvad der måske er vigtigt for netop dig og for at genvinde troen på dine håb for livet. Det vil sige, at dommeren ikke partout er 'negativ', men at den også prøver at fortælle os, at vi skal stoppe op.

Hvorfor skubber vi det væk, som egentligt ville give os ro, hvis vi turde røre ved det?

Jeg har tidligere skrevet om vores betingede sind, der er drevet af at finde nydelse og glæde. Derfor giver det ikke umiddelbart mening for vores betingede sind at ville røre noget, der tilsyneladende virker ubehageligt for os. Hvis vi har en meget stærk fortælling om, at noget i fortiden udelukkende har været vores skyld eller at vi burde have valgt anderledes, så giver det god mening, at vi per refleks, ikke har lyst til at gå ind at se på disse minder eller fortidige valg. Fordi det måske kan vække intense følelser af skam, skyld og skuffelse. Ofte rettet mod os selv.

Idealiseringer og fantasier

Vores betingede sind kan også være med til at skabe fantasier og idealiseringer, der kan være yderst smertefulde, og være med til at fodre aversionen og modstanden for at se på fortidige 'skamfulde' og 'smertefulde' minder og valg. Når vi står over for en udfordring i vores nutid og mærker ubehagelige følelser, kan vi måske hurtigt koble fortællinger til disse, der i høj grad har karakter af idealisering og fantasi. Dette som jeg tidligere i denne blog har karakteriseret som den hårde dommer. De fantaserende og idealiserende fortællinger kan lyde sådan her:

  • Det hele var godt én gang.
  • Hvis bare jeg ikke havde truffet dette valg, så ville det hele være meget bedre og tryggere nu.
  • Jeg burde aldrig have truffet den beslutning.

Giv dig selv lov til at se på de 'skamfulde' minder og valg

Det ærgerlige er dog, at vi kommer til at snyde os selv for den frihed og plads, det kan give, hvis vi tør og stoler på vores evne og udvidede opmærksomhed til at kunne rumme alle følelser uanset intensitet. Hvis vi tillader os selv at se på dét som umiddelbart synes ubehageligt for os, kan vi derigennem også få adgang til andre fortællinger og kontakt med, hvorfor vi valgte, som vi gjorde. Nogle gange skal vi turde gå ind i løvens hule for at opdage, at løven faktisk hungrer efter accept, kærlighed og omsorg.

I enhver sorg er der en længsel og nye erkendelser

Når vi tillader os selv at være med iagttage vores følelser på en accepterende og 'ren' måde, kan vi åbne op for andre fortællinger og længslen bag det sorgfulde. Måske vil du komme i kontakt med, at de valg, du tog, faktisk var velbegrundede, og at du fulgte din længsel efter noget andet. At du kæmpede for noget. Værdier, som var vigtige for dig. Dette kan være med til at du giver slip på, at du burde have valgt noget andet. At du måske lige nu er, lige hvor du skal være? Dette kan medføre, at du oplever en lettelse i forhold til den byrde, du måske har følt omkring bestemte valg i dit liv.

Tag brug af RAIN-metoden, som kan holde dig i hånden og passe på dig i 'løvens hule'.

Hvis du gerne vil udforske, hvad der mon kunne ligge bag den hårde dommer, så gør det hyggeligt og trygt for dig selv. Tænd nogle stearinlys og sørg for, at du ikke fryser. Sæt eller lig dig en behagelig position. Derefter kan du afprøve en metode, RAIN, der tillader dig at udforske, hvilke følelser, der er på spil - i din krop - på en ubetinget accepterende og kærlig måde. Den hårde dommer vil altid være knyttet til en følelse i din krop, også selvom det ikke umiddelbart føles sådan.

RAIN-metoden

RAIN er udviklet af buddhistiske lærere for ca. 15 år tilbage, og siden anvendt og videreudviklet af psykologer og meditationslærere i hele verden, som fx Tara Brach og Stephan Pende Wormland. Jeg anvender selv metoden, og jeg vil nu fortælle lidt om, hvordan du kan anvende den hjemme hos dig selv. Det er vigtigt at have tålmodighed med metoden, og anerkende, at vores betingede sind, med sikkerhed, vil forsøge at finde på overspringshandlinger fra øvelsen. Eller forsøge at fortælle os, at det er farligt. Det er okay at være bange for det, men forsøg alligevel at prøve det af et par gange. Udforsk hvad du oplever.

RAIN står for (fra True Refuge, 2013, Tara Brach, s.62-65):

R = Recognize what it is happening (genkend hvad der sker)

Genkend hvad der sker i dit indre liv. Ret din opmærksomhed mod dine tanker, følelser, kropslige fornemmelser og impulser, som er der, når du lavet øvelsen. Du kan spørge dig selv: Hvad sker der lige nu i mig? Prøv så godt, du kan at give slip på at have et mål med øvelsen. Det eneste, du skal gøre er at observere og udforske, hvad der sker lige nu inde i dig. Nogle mærker måske først ubehagelige fornemmelser i kroppen, i brystet, maven, mens andre har fokus på de hårde tanker, som fx jeg har fejlet, jeg valgte forkert, jeg burde have gjort noget andet.

A= Allow life to be just as it is (tillad livet at være lige som det er)

Tillad alle tanker, følelser og kropslige fornemmelser at være der. Du giver slip ved at tillade det hele. Som allerede skrevet er det helt normalt at føle modstand og aversion, og at føle en stærk trang til at det ubehagelige skal gå væk. Men jo mere du bliver familiær med at tillade det hele, så vil du efterhånden styrke en mere udvidet opmærksomhed, der kan rumme meget mere end vores betingede sind. Du kan lege med, hvordan du skal fortælle dig selv, at du skal give slip, og i hvordan stemmen skal lyde. Nogle finder det hjælpsomt at 'snakke til følelserne, tankerne og de kropslige fornemmelser', fx kan du sige du er okayI er okayI er ikke farligedu må godt give slip nudu er i tryghed nu eller simpelthen blot at sige ja til det hele på en blid, støttende og tålmodig måde.

I = Investigate with kindness (udforsk med venlighed)

Hvis det stadig er svært at give slip på den hårde dommer og de medfølgende følelser, efter de to ovenstående trin, så kan dette trin være hjælpsomt. Ved dette trin udforsker du mere aktivt, med en mere fokuseret og kærlig opmærksomhed, hvad der ligger bag den hårde dommer. Du kan spørge dig selv: Hvordan oplever jeg dette i min kropHvilke fortællinger har jeg? Hvad har denne følelse brug for fra mig? Du finder måske ud af, at du har en følelse af angst, skam, utilstrækkelighed, ensomhed eller dyb sorg, som har brug for din fulde opmærksomhed og omsorg. Ligemeget hvad er det helt okay. Mange udtaler, at det kun bliver værre, hvis de går ind i deres angst. Andre hader sig selv for at føle skam. Dette er helt normalt, og viser vores naturlige modstand mod at føle os utrygge og ubehageligt til mode. Netop derfor er det meget vigtigt at du udforsker med kærlighed. Uden denne varme energi bliver det svært for os at udforske, hvad der er på spil i vores krop. Så du kan prøve at forestille dig, hvordan du ville være over for en betydningsfuld person, der havde det svært. Prøv at se om du kan invitere den samme kærlige holdning ind over for dig selv og dine følelser.

N = Non-identification: Rest in natural awareness (ikke-identificering: Hvil i naturlig bevidsthed)

Det sidste trin kan fremkaldes af de tre ovenstående trin, og er en fornemmelse af, at du hviler i naturlig bevidsthed. Også det jeg tidligere har beskrevet som vores udvidede opmærksomhed. Når du er i denne bevidsthed har du ikke længere en fornemmelse for at du ER dine tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Du er fri fra disse, og kan derfor frit observere dem. Nogle omtaler det som om man er et slags vidne, der betragter de menneskelige følelser, tanker og kropslige fornemmelser. Man kan forestille sig, at man er himmelen, der betragter skyerne (som er vores følelser, tanker og kropslige fornemmelser), der opstår og passerer naturligt, når vi lader dem være og erkender, at vi er mere end vores indre liv.

Husk at være tålmodighed over for processen, da det kræver noget arbejde. Men husk at du allerede har evnen - det handler bare om at blive familiær med den. 

Jeg sender dig masser af kærlighed og varme til din proces.

Emilie, psykolog, mindfulnessinstruktør og stifter af FRIHED i SIND

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.