Hvis vrede er en kraft.., er du så for svag eller for stærk?

Skrevet d. 8-10-2017 10:40:52 af Liv Johns - Psykoterapeut MPF, Traumeterapeut, Parterapeut, Familieterapeut/-rådgiver, Stressterapeut, Coach, Terapeut

Vrede er en normal menneskelig følelse, der tjener nyttige formål, når den kontrolleres eller styres hensigtsmæssigt.

Når vrede er ude af kontrol eller den er dit sædvanlige svar på hverdags begivenheder, er det sandsynligvis et problem, for dig og dine omgivelser.

 

Det ulykkelige ved vrede er, at det ødelægger dine relationer og har vidtrækkende negative virkninger på andre. Ofte betaler børnene en høj pris, som du kan mærke også skader jeres relation.

 

Hvis du genkender, at du har et vredesproblem, er det afgørende at lære at styre den bedre, så den ikke ødelægger dit eller andres liv.

 

At håndtere vrede anderledes, kan også være ny viden om, at der findes andre muligheder til at tackle frustration på, så du forstår din vrede og hvad der ligger til baggrund for den.Aggressionen er en god kraft til at kæmpe dig ud af noget du oplever som værende uretfærdigt. For det skal selvfølgelig tackles. Ingen bryder sig om uretfærdighed.


Når du lærer at bruge den gode og stærke kraft hensigtsmæssigt, vil den både komme dig og dine omgivelser til gavn.  

Du kan få strategier til at håndtere de tanker og følelser, der plejer af bidrage til vrede og aggressiv adfærd, så du i stedet får dem forløst eller udtrykt, på en måde, hvor det opleves godt og tryg for dig.  

 

 

Du har mulighed for at komme derhen, at du:


  • Udvikler forståelse af vrede og aggression
  • Identificerer personlige udløsere for vrede følelser og aggressiv adfærd
  • Lærer strategier for at reducere fysiologisk ophidselse
  • Udvikler en forståelse for, hvordan tanker, værdier og overbevisninger, , kan påvirke vrede og aggressiv adfærd
  • Udvikle strategier og færdigheder for at forhindre aggressiv adfærd
  • Forstå virkningen af vrede på din relationer og udvikle færdigheder til at udtrykke behov og håndtere konflikt konstruktivt
  • Udvikle evner til at kommunikere mere effektivt og reducere risikoen for forstyrrede interaktioner.

 

God rejse mod gode, vedvarende og kærlige relationer.

Liv Johns


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.