Bliv skarpere i at sætte grænser til dit barn !

Skrevet d. 20-1-2021 15:34:52 af Tenna Nöelle Johansson - Psykoterapeut, Psykoanalytiker

Det er ikke kun store ændringer der gør en forskel. Små ændringer kan give nye resultater som skaber "instant"glæde da man hurtigt vil kunne se en medium eller lille forandring, og som måske endda giver en som forældre mere blod på tanden til at forsøge sig med andre ting der kunne give nye resultater.

På egen regning:

Husk fx; Sæt altid grænser for dit barn på en måde som er autentisk, dvs som om du mener det. Dvs sig fra på egen regning; sig fx "jeg vil ikke have det", så ved barnet hvor du står og hvor dine grænser er, og det hjælper barnet til at føle sig mere tryg. Børn har brug for tydelige voksne der ikke rykker sig for meget rundt i deres udtryk og deres handlinger. Hvis du fx gør noget der strider imod de ting du plejer at sige til barnet at du er imod, så foreklar barnet hvori forskellen er, hvis der altså er en. Jo mere at det du siger, passer på det du gør og du samtidig kan være åben, dvs sætte ord på det, jo mere tillidsfuld vil du virke for barnet.

Kom dit barn i forkøbet:

Hvis dit barn agerer på en måde som er negativ for situationen, eller for andre, så kom barnet i forkøbet før det sker næste gang. Sig fx; "i dag vil jeg ikke have at du skriger i køen i netto fordi jeg siger du ikke må få slik, det vil jeg ikke have, så hvis du går med mig ud og handler, så plager du ikke om ting du ikke må få. Kan vi aftale det??". Sørg her for at få et svar fra dit barn. Hvis barnet siger nej; " så sig det er okay, så må du blive hjemme med mor/far mens jeg handler".


Hvis barnet alligevel skriger i netto køen, stik imod aftalen, så sig roligt, "hov det var ikke hvad vi aftalte, næste gang må du blive hjemme med mor/ far når jeg handler". Efter dette så skal du som forælder holde dig til "aftalen", som du jo så har opsat, indtil barnet siger at det måske ønsker at komme med en dag igen. Så siger du: "er du klar til at du denne gang ikke skriger i køen eller plager?" Hvis barnet siger ja, så vil jeg næsten love for at resultatet er et nyt denne gang.

Prøv det med andre ting også. Børn kommer hurtigt ud i følelsesmæssige situationer hvor de ikke kan bunde, men de ønsker det egentlig ikke, de ved bare ikke hvordan de kommer tilbage igen. Som hovedregel vil børn helst være glade, sammen med den voksne og gøre sådan at den voksne frydes over dem, hvis det ikke lykkedes kan det nogen gange af foreskellige grunde være fristende at tage den modsatte rolle.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.