Mentaltræning = bedre søvn = bedre helbred

Skrevet d. 8-9-2017 09:28:38 af Jørn Hulgard - Coach, Mentaltræner, Mentor, Stressterapeut

Professor Frederick Travis

Professor Frederick Travis fra Maharishi University og Management har publiceret mere end 70 videnskabelige artikler om effekterne af såkaldt transcendental meditation.

I starten af maj måned gæstede han København og holdt foredrag og live-demonstration af hjerneaktiviteten, målt med en EEG-hjerneskanner, under transcendental meditation. Foredraget var arrangeret af Højskolen for Bevidsthedsudvikling i Rørvig/Havnsø.

»Du udnytter hjernens medfødte evne til at være ved bevidsthed, men uden tanker,« forklarer han.

Til foredraget havde Malene Mogensen, som har praktiseret transcendental meditation i flere år, meldt sig frivilligt til at få skannet hjernen ved hjælp af EEG. EEG måler de elektriske impulser, nervecellerne i hjernen sender.

Med to elektroder klistret i panden og to i nakken sidder hun stille med åbne øjne foran en fuld foredragssal på Det Kongelige Bibliotek. De elektriske signaler fra hendes hjerne viser sig som to urolige streger, der danser op og ned på en computerskærm projiceret op på den hvide væg. Hun vender sig om og taler lavmeldt med Frederick Travis, som taster på computertastaturet.

»Okay. Du kan godt gå i gang,« siger han.

Malene Mogensen lukker øjnene og sidder ubevægelig. Stregerne på den hvide væg begynder næsten med det samme at bevæge sig synkront.

»Hjernen samarbejder mere med sig selv, når du når dette stadie af bevidsthed uden tanker,« fortæller Frederick Travis.

Ifølge Fred Travis viser forskning, at succesfulde mennesker, har et bedre samarbejde mellem de to hjernehalvdele.

Han praktiserer også selv transcendental meditation og forsøger med sin forskning at finde ud af, hvad der sker i vores hjerne, når vi opnår dette særlige stadie af bevidsthed, som er kernen i transcendental meditation. EEG-scanninger viser, at signalerne fra de to hjernehalvdele kommer mere i synk under denne særlige form for meditation.

Flere studier har vist, at trascendental meditation hjælper på både fysiske og psykiske sygdomme som for eksempel PTSD, hjertekarsygdomme og forhøjet kolesteroltal.


Vi ved intet om bevidstheden

Til Frederick Travis' foredrag i København sad flere hjerneforskere blandt tilhørerne, og både professor i neurovidenskab fra Københavns Universitet Maiken Nedergaard og professor i neurofysiologi Troels Kjær holdt oplæg om deres egen forskning i hjernen.

»Jeg synes faktisk, det var virkelig interessant, og at Fred Travis' foredrag var overbevisende. Jeg synes, det er godt at forstå og få beskrevet bedre, hvad der sker i hjernen, når folk mediterer,« siger Maiken Nedergaard.

Ph.d. fra Københavns Universitet Johan Stender forsker i bevidsthed hos såkaldt vegetative patienter. Han tror ikke på idéen om, at transcendental meditation skulle give adgang til en anden type af bevidsthed.

»Der er ikke, så vidt jeg ved, noget forskningsmæssigt belæg for ideen om, at man kan 'udvide' sin bevidsthed ved at meditere. De fMRI og EEG-studier (hjerneskanningsstudier red.), der findes, tyder snarere på, at man fokuserer sin opmærksomhed og bliver bedre til at koncentrere sig. Lang historie kort: Ja, det har en effekt på hjernen, men nej, der er ikke noget magisk eller transcenderende (hvor man overskrider erkendelsens grænser, red.) i gang,« skriver han i en mail til Videnskab.

Hjerneforsker og professor i neurobiologi på Københavns Universitet Albert Gjedde er helt enig med Johan Stender. Han understreger, at vi endnu ved og forstår så lidt om, hvad bevidstheden egentlig er for en størrelse, at det er umuligt at forske i forskellige bevidsthedsniveauer.

»Vi ved stort set intet om bevidstheden. Før, vi ved mere om, hvad bevidsthed overhovedet er for en størrelse, synes jeg, det er svært at tale om forskellige bevidsthedsniveauer,« siger han.


Meditation/meditation og hjerneforskning


Maiken Nedergaard forsker i, hvad der sker i hjernen, når vi sover. En meget udbredt virkning, når folk lærer at meditere, er, at de sover bedre.

»Vi ved, at alle arter dør i løbet af få dage, hvis de bliver forhindret i at sove. Det gælder fluer, det gælder mus, og det gælder mennesker. Men vi har ikke tidligere haft nogen idé om hvorfor,« fortæller hun.

Når man undersøger forsøgsdyr, som er blevet forhindret i at sove til de døde af det, ser man, at organerne fungerer, som de skal. Så hvorfor dør de? Sandsynligvis fordi deres hjerne svigter.

Maiken Nedergaard har gennem sin forskning fundet frem til et hidtil ukendt system i hjernen. Nemlig det glymfatiske system, som sørger for, at hjernen kommer af med sine affaldsstoffer. Det system kører stort set kun, når vi sover. Du kan læse mere om det i artiklen Dansk topforsker opdager mulig årsag til Alzheimer.

Resten af kroppen kommer af med sine affaldsstoffer via lymfesystemet, men hjernen er ikke direkte forbundet til lymfesystemet og har altså sit eget affaldshåndteringssystem.

»Søvn er meget vigtigt for at have en sund hjerne,« siger hun.


Mentaltræning = bedre søvn = bedre helbred


Frederick Travis underviser også i transcendental meditation, og han fortæller, at mange af hans elever begynder at sove mere og bedre, når de lærer at meditere.

Søvnproblemer er meget almindelige ved psykiske sygdomme og stresstilstande som depression og PTSD. Og god søvn er tilsyneladende vigtigt for at holde hjernen og kroppen sund.

Måske giver transcendental meditationen i virkeligheden en bedre søvn, og så er det søvnen, som giver et bedre fysisk og psykisk helbred.

Maiken Nedergaard kunne godt tænke sig at undersøge, om der sker noget af det samme i hjernen under meditation, som når vi sover.

I så fald kunne meditation måske være med til at forebygge aldringssygdomme som demens og Alzheimer, der sandsynligvis skyldes, at hjernen bliver dårligere til at komme af med sine affaldsstoffer.

 


 


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.