Stress og gruppeterapi

Skrevet d. 6-3-2015 18:08:24 af Steen Thomsen - Stresscoach, Coach

I rigtig mange sammenhænge fungerer gruppeterapi som en både produktiv og sikker behandlingsform.

Men gør den nu også det ved stress? 

Svaret er et både og. 

Ser vi på grundlaget for stress, og det grundlæggende element af kamp eller flugt, så taler meget imod at sætte en gruppe stressramte og stressplagede mennesker sammen i en gruppe med ukendte mennesker for at tale om deres symptomer og i deres egne øjne svagheder, samtidig med at de modtager fælles instruktion og terapi.  ”Stresshjernen” vil uvægerligt reagere med stressrespons hos deltagerne netop pga. gruppen, og det pres en gruppe altid som udgangspunkt repræsenterer.

Mange vil få stresssymptomer op til seancen på grund af det ukendte og forventningen om gruppepresset, ligesom de færreste stressramte magter at lytte til andre og slet ikke i gruppesammenhæng.

Hovedparten af mine klienter magter knap nok at tale med deres familier om deres stress.

Argumentet for gruppeterapi kan derimod være det at komme sammen med andre og spejle sig i andre.

Spørgsmålet er, om en stressramt magter det, og om det gavner processen med at komme ud af stressen og holde sig fri af stressen i fremtiden.

Grundforudsætningerne ved enhver behandling af stressramte er: Intet pres, masser af ro og fred, at kunne sige stop og fra - anytime. Disse forudsætninger rummer gruppeterapien ikke i praktikken og knap nok i teorien. 

Mere information om hjælp ved stress på www.st-coaching.dk

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.