Sæt spørgsmålstegn ved “Best Practise” når du tager lederbeslutninger

Skrevet d. 24-11-2015 12:17:55 af DreamCoach - Stresscoach, Supervisor, Coach, Familieterapeut/-rådgiver, Mentor

ANDRES bedste erfaringer er en udmærket kilde til inspiration ved valg af ledelsesstrategier, men kigger du kritisk på, om disse tidligere løsninger passer præcis til din virksomheds eller organisations udfordringer for fremtiden? Reflekterer du som leder over alle HV-spørgsmål:

  • Hvad var det bedste de fik ud af det?
  • Hvordan gjorde de det bedst? Hvorfor var det det bedste tidspunkt for dem?
  • Hvilke behov dækkede de med denne forandring? …. osv.


Men det allervigtigste spørgsmål du burde stille dig selv er: Hvorfor tror du på, at deres "Best Practise" vil passe dig og vil være " det bedste" for din virksomhed?

Ledere i dag er presset både i forhold til tid og budget. De vil gerne finde hurtige og billige løsninger på de problemstillinger, som fremtiden kan byde på. Tit er budgetrammen for forandringsprocessen meget lille, og det er typisk svært at ændre på. Men tiden er noget du vælger at prioritere at bruge eller ej. Mange beslutningstagere glemmer at give sig selv tid til at reflektere i dybden. Du skal føle og mærke, at din beslutning er den rigtige lige præcis for at dække din virksomheds behov. Det er nødvendigt at prioritere at drøfte dine beslutninger med andre interessenter i organisationen. Og det kræver mod at blive udfordret af opponenternes argumenter.

Teori U kan være et fremragende værktøj for din strategiskabende process.

Med involveringen af de vigtigste interessenter og i processen med drøftelser og med skabende nærvær kan der udformes nye ideer og strukturer. Disse vil danne grundlaget for at definere langsigtede og bæredygtige ledelsestrategier, som vil overleve den svære forandringsproces din virksomhed skal igennem. Og så vil der ikke være tvivl om, at disse strategier vil være din egen "Best Practise" og vil passe bedst til din virksomhed.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.