Strategi: 10 ting du ikke gør

Skrevet d. 24-11-2015 12:25:26 af DreamCoach - Stresscoach, Supervisor, Coach, Familieterapeut/-rådgiver, Mentor

Er du topleder og endnu en gang sidder med overvejelser om, at det er på tide at gøre NOGET?
Så er du sikkert skræmt ved tanken om at kaste penge og ressourcer i strategier, som måske ikke vil overleve eller give de nødvendige, og ønskede, resultater.

Strategiskabelsesprocessen i sig selv kan være tidskrævende.
Undersøgelser har vist, at hvis de nødvendige ressourcer og den fornødne tid afsættes, og hvis strategierne baseres på virksomhedens værdier, så resulterer det i langsigtede beslutninger, og der skabes bæredygtige forandringer.

Forudsætningerne
Har du stillet dig nogle af disse spørgsmål:
• Kender jeg det bærende værdigrundlag i min virksomhed?
• Hvilke værdier skal overholdes, hvis mine medarbejdere og ledere skal motiveres og bidrage til virksomhedens vækst, på trods af udfordringer?
• Hvad skal der til, for at fastholde mine bedste ressourcer selv om der er krise, eller økonomien svigter, i øjeblikket?

Hvis dit svar er NEJ, skal du ikke læse videre!
Hvis din virksomheds fundament ikke er på plads, vil alle konstruktioner, du forsøger at bygge oven på, være ustabile og usikre, og successen vil være tvivlsom. Udfordringerne vil blive løst gennem kortsigtede beslutninger, og svære forandrings-tiltag vil ikke blive bakket op af medarbejderne.

De 10 retningslinjer
Dine bekymringer om endnu et “fiaskoprojekt” kan reduceres, hvis du tager stilling til disse 10, lavpraktiske, retningslinjer på vejen til en succesfuld proces.

1. Formålet: Alt starter med HVORFOR! Find ud af, hvad du vil opnå med din strategi:
• Hvad er visionen og missionen?
• Hvad er dit endelige mål, og hvad er de vigtigste delmål?
• Hvad er dine succeskriterier for at skabe en bæredygtig ledelsesstrategi?
Du kan bruge GROW modellen til at definere visioner, mål og delmål, samt synliggøre målsætningerne.

2. Fælles ansvar: Etablér et team af dedikerede og passionerede personer, som brænder for skabelsen af strategien. Det er også dem, som vil være frontfigurerne ved de efterfølgende forandringer, og som vil implementere strategien. Teamet kan, i fællesskab, fokusere på udfordringerne fra forskellige vinkler og i synergi finde kreative problemløsninger.

3. Projektstyring: Du kommer til at brug ressourcer, budget og tid til at definere omfanget, for at skabe, og implementere, den ønskede fremtidige strategi. Nøglen til succesen er at betragte strategiprocessen, som et PROJEKT – med alle dets udfordringer, issues og risici.

4. Økonomiomfang: Afsæt budget og erkend din økonomiske rammer for strategiprojektet. Alt koster penge – dine medarbejderes tid er dyr, hvis de bruger den internt og ikke på kunderne. Det vil også give dig bedre mulighed for at prioritere projektets retning og omfang.

5. Projektomfang: Teamet vil nok afdække udfordringerne og løsningerne, men det er ledernes ansvar at definere omfanget af strategiprojektet. Der skal sættes milepæle og defineres målbare mål og delmål. SMART modellen er et udemærket værktøj, som synliggører målets succeskriterier, og hvornår en milepæle er opnået.

6. Projektleder rollen: Planlægning, styring og opfølgning er et MUST for succesen. Der er ikke noget værre end at miste overblikket! Find en rutineret projektleder, som har erfaring med komplekse projekter og besidder kompetencer, som motiverer projektteamet. Projektlederen skal være fleksibel og det vil være bedst, hvis hun kender til de agile styringsmodeller, hvor krav defineres og prioriteres løbende.

7. Motivation = Kommunikation + synlighed: Glem aldrig den menneskelige faktor! Hvis du ved HVAD og HVORDAN, men ikke har kommunikeret det til dine omgivelser, og er synlig for omverden, er det mere end sikkert, at der vil opstå misforståelser. Det skaber utryghed i teamet og organisationen. Uden en fokuseret kommunikationsindsats, og synliggørelse af visionen, vil motivationen og troen på projektsuccesen forsvinde. Derfor skal du fra dag ét have en kommunikationsplan og en projektportal, hvor alle har adgang til løbende informationer og projektets fremdrift.

8. Agilitet og prioritering: Det er umuligt at opnå alt på én gang! Der er begrænsninger i budget, tid og ressourcer. Derfor er det vigtigt at betragte strategiprojektet som en agil og fleksibel proces, med konstant brug for prioritering af omfanget. Det er en god ide at etablere en styregruppe, som mødes regelmæssigt og træffer de store strategiske beslutninger, og som også løbende orienteres om fremdrift, økonomi mv.

9. Roller, ansvar og optimisme: Har du før oplevet, at alle gerne vil bestemme, eller det helt omvendte – ingen ønsker at træffe beslutningerne? Ansvarsområder og roller er afgørende for fremdriften og for samhørigheden mellem projektmedlemmerne. Det giver tryghed at kende sin egen ø – hvad man må og ikke må. Dette skaber tillid og bidrager til god synergi og nærvær. Positiv energi kan flytte bjerge! Projektvejen er ikke snorlige. Der er altid udfordringer og uforudsigelige problemstillinger. Planer laves, for at de kan laves om, men det som hjælper på vejen er troen på, at “det skal nok lykkes” – hvis vi holder sammen og har en ærlig og åben tilgang til problemerne, konstant afstemmer forventningerne med hinanden, og husker hinanden på formålet.

10. Evaluering: Refleksion, refleksion, refleksion! Hvorfor bliver denne uundværlig afslutningsopgave på alle projekter altid nedprioriteret? Hvis vi ikke reflekterer over projektforløbet, alle udfordringerne og de positive elementer, kan vi aldrig forbedre os eller forbedrer næste strategiproces.

Hvis du har læst hertil, gætter jeg på at du kan erklære dig enig i de fleste af punkterne.

Det er ikke nogen hemmelighed at det er svært at ændre virksomheder – der er skrevet hundredevis af bøger om det, og du har sikkert allerede læst et par af dem. Har du brug for inspiration kontakt os for et uforpligtende møde.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.