5 tips til at give værdierne værdi

Skrevet d. 24-11-2015 12:21:38 af DreamCoach - Stresscoach, Supervisor, Coach, Familieterapeut/-rådgiver, Mentor

Fælles forståelse og holdning til organisationen og dens omverden skabes gennem et fælles værdisæt.
Har du før oplevet, at hvis du stiller spørgsmålet: ”Har I defineret værdier for virksomheden i jeres organisation?”, så svarer de fleste: ”Ja, selvfølgelig – det er jo vigtig at kende dem!”
Men når du så fortsætter med at spørge: ”Hvordan har I implementeret dem, så de afspejles i hverdagen?”, så er der rigtigt mange, som kigger uforstående og svarer: “Vi har jo hængt dem op på væggen, så alle kan se dem!”

Hvad er det, der gør, at vi ved, at værdier er vigtige og er med til at forme vores identitet og integritet, men alligevel vil vi ikke prioritere at bruge tid til at forankre dem hele vejen ind i organisationen?

Her er 5 tips til at etablere en værdibaseret ledelse i din afdeling eller virksomhed:

1) Definér værdigrundlaget efter top-down princippet
Som leder har du ansvaret for at vide, hvilken identitet din virksomhed eller afdeling skal have – både internt i organisationen og eksternt i forhold til omverden og dine kunder. Et fælles værdigrundlag vil fungere som en fælles referenceramme for alle dine medarbejdere, og vil give en fælles forståelse af, og holdning til, organisationen.
For at afklare det værdisæt din afdeling skal stå for, skal du erkende dit eget værdisæt, og hvordan det skal afspejles i din ledelse.
Du skal starte med at reflektere og blive klar over, hvad der for dig ligger bag fraser som:
“Det er bare ikke mig” , “Jeg følger altid min intuition”
“Det er vigtigt for mig”, “Det føles ikke rigtigt”, “Jeg kan ikke lide mennesker, som …”
Dine værdier er et sæt af forskellige navneord, som for eks. ”Retfærdighed, ærlighed, ansvarlighed …” men deres definition er det afgørende. Tit kan det samme navneord betyde forskellige ting for forskellige mennesker.
Hvis du kender den præcise definition af hver af dine værdier, så vil det blive nemmere for dig at afstemme med dig selv, hvad du vil tage med i dine afdelingsværdier, og hvordan deres betydning skal afspejles i hverdagen. Det vil gøre det meget lettere for dine medarbejdere at vide hvad afdelingen står for.
Hvis I er flere virksomhedsledere, der skal definere virksomhedens værdier, skal I tage udgangspunkt i hver af jeres personlige værdier og efterfølgende definere det fælles værdigrundlag.

2) Find de “rigtige” medarbejdere
Det er meget svært at pålægge andre ens eget værdisæt. Når du kender værdigrundlaget for din afdeling, er du også mere opmærksom på at lede efter og ansætte medarbejdere, som har de samme værdier – eller rettere sagt den samme definition af værdierne, som du selv har.
Disse personer drives af de samme ting, som er vigtige og rigtige for dig og din afdeling.
Dette vil give dem en harmoni med sig selv og give dem følelsen af, at de er på den rigtige arbejdsplads. Sådanne medarbejdere vil være mere motiverede for at kæmpe for det fælles bedste. De vil komme glade på arbejde og gå glade hjem.
Virksomheden, på den anden side, vil mærke minimeringen af medarbejderflowet, og dette kan bestemt mærkes på bundlinjen – det er rigtigt dyrt at ansætte den forkerte person.

3) Implementér værdierne efter et bottom up princip
Hvis du som leder skal forankre et værdisæt, der giver mening for dine medarbejdere, skal du involvere dem i implementeringsprocessen. Derfor handler det om at tage medarbejdere og tillidsrepræsentanter med på råd fra begyndelsen. Alle vil føle sig glade og værdisatte, hvis deres ideer bliver hørt. De vil bidrage til implementeringen af de FÆLLES værdier, hvis disse også føles som deres.
Nogle gange kan små ændringer i hverdagens adfærd, omgivelser og kompetencer, som er i overensstemmelse med det fælles værdigrundlag, bidrage til en nemmere og gladere hverdag på arbejdspladsen, både for ledelsen og de ansatte.
Det bedste resultat kommer ofte, når ledere og medarbejdere sammen finder en opskrift på, hvordan den værdibaserede ledelse skal se ud. Du vil få inspirerende og motiverede medarbejder, som vil gøre deres bedste for at opnå de opstillede mål for afdelingen og virksomheden.

4) Strukturér og planlæg værdiprocessen
De fleste forandringsaktiviteter slutter efter afklaring af værdisættet, hvor værdidefinitionerne bliver hængt op på væggen, i bedste tilfælde med et par linjer, som beskriver værdien. En virkelig trist afslutning af værdiprocessen og spild af mange penge og ressourcer.
Hvis du virkelig gerne vil opnå succes med forankringsprocessen, skal du strukturere og planlægge den helt fra begyndelsen.
Værdiprocesforløbet består af forskellige forandrings- og forankringsaktiviteter, som kræver ressourcer, tid og økonomi, og derfor er det meget vigtigt at betragte den som et projekt. Alle projekter har brug for definition af omfang, styring, rolle- og ansvarsfordeling, samt forskellige kommunikations- og dokumentationsværktøjer og -systemer.
Milepæle skal løbende forventningsafstemmes og opnåede mål skal fejres, og alt dette skal synliggøres for alle ansatte i virksomheden.

5) Vær tro mod værdisættet
Tit og ofte glemmer vi, hvad vi selv har aftalt, at vi skal gøre, og hvordan vi skal være tro mod vores værdier. Du skal derfor løbende evaluere og forbedre værdiaktiviteterne.
Kommunikation og refleksion, både internt og eksternt i virksomheden, er alfa og omega i værdifastholdelsen.
Hermed nogle eksempler på aktiviteter, som kan hjælpe til dette:
• Introduktion til værdisættet: Alle nye ansatte skal introduceres til betydningen af værdierne og hvilke tiltag, der er i virksomheden. Det er også inspirerende at høre nye friske input til værdi-implementeringsaktiviteter.
• Lav evalueringsskemaer hvert ½ år
• Lav årlige værdi-workshops: På den måde får I genopfrisket betydningen af værdierne, og alle ansatte kan lave evaluering af året som gik og vil ønske at komme med konstruktiv input til næste år.
• Kommunikér tydeligt hvad I står for både internt (intranet, plakater på vægen…) og eksternt (website, kundeevents…)
• Brug værdierne i jeres daglige kommunikation. Lad dem være begreber I benytter i jeres strategiske beslutninger, coaching af medarbejdere og konfliktløsninger.
Listen er lang, men hver afdeling/virksomhed skal finde deres egne måder at holde fast i værdigrundlaget.

Afslutningsvis er det vigtig at sige, at det kræver ledelsesmod og viljestyrke at:

1) påtage dig dit lederansvar og sætte værdierne for din afdeling/virksomhed.
2) tage sig tiden til at finde “de rigtige” medarbejdere og minimerer virksomhedes turn-over.
3) opnå medarbejdernes tillid og loyalitet ved at samarbejde med dem.
4) styre værdiprocessen som et projekt.
5) løbende kommunikere de små og store fremskridt, som bevarer gnisten og motivationen.

Hvis du synes, at disse tips er brugbare, så kan jeg kun ønske dig god vind i sejlene.
Har du spørgsmål, eller vil dele vigtige pointer, er du mere end velkommen at skrive tilbage.
Du kan også læse flere spændende artikler om ledelse på bloggen.
Mangler du yderligere inspiration, så kontakt mig for en uforpligtende samtale.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.