Rod i relationerne

Skrevet d. 4-12-2014 12:01:29 af Anke Plato - Familieterapeut/-rådgiver, Psykoterapeut MPF, Sandplayterapeut, Parterapeut

Hvorfor er det vigtigt at kigge på vores relationer.

Jo det er det fordi, det giver os mulighed for at forstå os selv og andre bedre.  Og ikke mindst få større livskvalitet, i form af levende relationer og måske et levende kærlighedsforhold, hvis det er det vi savner.   

Oplever du gang på gang, at du havner i den samme fastlåste situation med en eller flere personer???  Det kan være en ven, din mand/kone, din mor, en kollega, din bror... fortsæt selv listen. Du kan stå tilbage og tænke, hvad skete der lige der og hvorfor skete det igen? En oplevelse af at samværet på en eller andet måde går i hårdknude. Måske har du en oplevelse af, at det er svært overhovedet at skabe og bevare relationer f.eks. at finde en kæreste, hvor det varer mere end en måned eller tre. Er du der, hvor du er nysgerrig på at finde ud af, hvorfor du har rod i dine relationer og gerne vil blive klogere på dig selv og andre, kan du opsøge en psykoterapeut og få støtte og hjælp til dette arbejde.

Genkender du noget af ovenstående?

 I terapien/samtalerne vil vi kigge på, om der er et mønster i dine relationer. Er der nogle ”typer” der gør noget ”særligt” ved dig, irriterer dig, gør dig mundlam, gør dig vred, ked af det eller noget helt tredje. Altså hvordan opleves det indeni dig, hvad sidder du med, og hvad gør du med det. Ofte har vi nogle automatiske handlemåder, når vi bliver ramt i en relation til en anden. Disse handlemåder vil ikke udvikle relationen, men derimod fastlåse dig og den anden- og dermed jeres relation. I kan have en oplevelse af, at spille den ”samme sang”, og den er skinger og lyder ikke godt! Vi vil også kigge på hvordan dine helt tidlige, allerførste relationer har været – hvordan du blev mødt af dine primære omsorgspersoner. Dette er uhyre vigtigt, da vores måde at relatere os til andre på, formes i det tidlige møde med mor og far. Vi kan eventuelt i terapien fordybe os i det, og dykke ned i tilknytningsteorien.

Jeg har mange gange oplevet, og det er berørende hver gang, at en klient undervejs i terapien får erkendelser, som gør at de bliver bedre til at acceptere sig selv.  At det giver dem en forståelse af, at der er gode grunde til, at det nogle gange er svært for dem, det med relationer. En fordømmende eller selvbebrejdende stemme opløses i dem, og de kan få fat i håbet om, at det er muligt at have levende relationer/kærlighedsforhold. Og ikke mindst finder de sammen med mig måder at arbejde hen imod det på.

Ligeledes kan man, når man erkender sine mønstre, gøre noget andet end det man plejer og ikke handle pr. gammel automatik. Vi kan ikke ændre den anden, men vi kan ændre os selv. Måske kan man undervejs i processen også mere klart mærke, hvad man vil være med til og hvad man ikke vil være med til – mærke hvad en god relation er for en selv og så gå efter den. Mange vil undervejs i forløbet opleve, at bare det at være opmærksom på, hvad der sker i samværet med andre er forandringsskabende i sig selv. At man bedre kan holde sin egen grænse og ikke overskride andres.

Rod i relationerne binder energi – frie og åbne relationer giver liv og energi.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.