Prisen for Lykke / The price of Happiness

Skrevet d. 1-12-2017 00:00 af Mette Lauesen - Coach

”Jeg er ikke rigtigt glad – nogensinde,” sagde hun, da hun kom ind ad døren. Og en lang række tårer senere havde vi fundet ud af, at ikke-gladhed – for jeg vil ikke kalde det for tristhed – skyldes, at hun igennem for lang tid har gjort ting og truffet valg, som i bund og grund ikke gav hende den ro og glæde, som hun savnede. 

Forskellen på et være mellemtilfreds og lykkelig er en lang række af helt bevidste beslutninger og valg, der alle fører i en bestemt retning, fordi du VIL det. Det handler om at få tilpasset sit liv, så det giver dig det udbytte, der er bedst for dig. Og det kræver altså hårdt arbejde. Og det kræver også en række afsavn. HVAD? Sagde hun, at det at være lykkelig også betyder afsavn? Ja, for der er oplevelser og mennesker, som du må sige farvel til. Oplevelser, som måske ser sjove ud eller noget, som du gør af hensyn til din partner, din familie, dine venner – men som faktisk ikke er det rigtige for dig. Det handler om, at du kender dig selv godt nok til at kunne tage bevidste valg og vælge alt det fra, der ikke understøtter, hvad der er rigtigt for dig. Alting har en pris. Det har lykken og glæden også.


The price of happiness

"I'm not really happy - ever" she said coming through the door. And a lot of tears later, we had found out that her not-happiness - because it wasn't unhappiness - was because she had for too long done things and made choices that basically did not give her the calm and joy that she was missing. 

The difference between being so-so-content and happy is a long series of very conscious decisions and choices that all lead in a certain direction because you WANT it that way. It's about adapting your everyday life so that you can reap the benefits that are the best for you. And that does take a lot of hard work. And it means that you can't do everything. WHAT? Did she just say that being happy meant that there are some things you can't do? Yes, because there are people and experiences that you will have to cut out of your life. Experiences that may look like fun or something that you do to make somebody happy: Partner, family, friends - but which is not the right choice for you. It's about knowing yourself well enough to be able to make conscious choices and not choose that which is doesn't support you and your happiness. Everything comes at a cost. Happiness and joy do, too.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.