Nyt job? Ny karriere? /New job? New career?

Skrevet d. 25-7-2017 22:56:42 af Mette Lauesen - Coach

Står du over for at skulle skifte arbejde eller måske endda skifte branche eller karriere? Der kan være mange grunde til, at det er kommet til det: Du kan være løbet sur i den hverdag, du har, du får ikke anerkendelse nok, familielivet hænger ikke sammen eller nogen helt andre grunde.

For at vælge rigtigt i din "nye" fremtid, så er det en god i de at være bevidst om, hvordan du står mht. fx følgende punkter

 • Kan du bedst lide at arbejde selvstændigt eller være en del af et team?

 • Har du brug for faste rammer eller kan du bedst lide selv at sætte dem?

 • Hvad er vigtigst for dig: En kendt hverdag, du kan planlægge, eller kan du godt lide, når hver dag på alle måder er en ny dag?

 • Har du brug for anerkendelse fra din leder og i hvilken form? Eller trives du med, at du selv godt ved, hvornår du har gjort det godt?

 • Hvad betyder det sociale på arbejdspladsen for dig? Er det mere eller mindre vigtigt end det faglige?

 • Hvordan er arbejdspladsen indrettet: Er der storrumskontorer eller er det enkeltmandskontor? Og hvordan trives du med det?

 • Hvad med transporten til og fra? Hvad vil det betyde for din kommende hverdag?

 • Hvordan med tryghed i ansættelsen - eller det mere dig at være free-lancer med alle de ubekendte, som det liv giver?

Og du kan selv tilføje flere.

Derefter prioriterer du så, hvad der er vigtigst for dig. Så vil der muligvis være nogen ting, du fortsat ikke ved noget om mht. din mulige fremtid, men her kan du undersøge meget af det langt hen ad vejen. Og herefter kan du så træffe en beslutte om, hvilken retning du vælger.

Det vigtigste er, at du føler dig glad, tryg, har en god mavefornemmelse, kender alle facts - eller hvordan du nu ved, at du har valgt rigtigt.


English: New job? New career?

Are you facing a change of jobs or perhaps even a new career change? There can be any number of reasons as to why you’re in that situation: Your current situation won’t hold up for much longer, you don’t get the recognition you deserve, you’re not able to make ends meet in your family life or something else entirely.

To find the new future that is best for you, it’s worthwhile to be aware of how you stand on the following:

 • Do you prefer working on your own or do you prefer to be part of a team

 • Do you need a well-known structure or framework or do you prefer to provide that yourself?

 • Which is more important: A well-known workday that you can plan or do you prefer that every day is different?

 • Do you need recognition from your boss and what kind? Or are you quite happy with knowing by yourself when you’ve done a good job?

 • How important is the social life of the workplace for you? Is it more or less important than the work you do?

 • How is the workplace set up? Do you have individual offices or do you all share open offices? And how does that work for you?

 • What about the transport to and from work? What will that mean for your future worklife?

 • How about that sense of security you get through a steady job? Or do you prefer to work freelance with all the unknowns that entails?

Feel free to add more.

After that you prioritize what is the most important to you. Then there will be some things that you still can’t know about your new future, but you can do a lot of research to that end. And then you can decide which way you want to go.

What matters most is that you feel happy, safe, have a good gut feeling, know all the facts or whichever way you know that you’ve made the right choice.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.