Når børn mobber - og sammenhæng mellem mobning og mistrivsel

Skrevet d. 8-11-2014 09:30:49 af Anke Plato - Familieterapeut/-rådgiver, Psykoterapeut MPF, Sandplayterapeut, Parterapeut

Jeg så ovenstående overskrift i medierne forleden dag. Den fangede mit blik – og jeg fik lyst til at tilføje "når børn mistrives".

Kan der da være en sammenhæng imellem det at udøve mobning og mistrivsel?

Ja, jeg oplever, at der er en sammenhæng. Børn som mobber er ofte børn, der ikke selv er i trivsel. Det kan være børn, der har haft nogle svære oplevelser eller erfaringer med sig fra tidligere eller børn som er et svært sted i deres liv aktuelt. Hvis vi prøver at se bag om adfærden og forstå barnets adfærd som en måde at kommunikere på, får vi ofte et billede af mobberen som et barn med et lavt selvværd. Et barn som har brug for at mobbe andre for at opleve sit eget værd. En formodning om et barn, som har nogle svære, negative og kaotiske følelser indeni sig.

Der kan nemt ske det, at vi som forældre, lærere, pædagoger med flere, kommer til rent instinktivt udelukkende at reagere på barnets adfærd, således at børn der mob-ber bliver mødt med skæld ud, fordømmelse og restriktioner, hvilket ikke befordrer deres selvværd og handlemuligheder. På den måde kan mobberne nemt komme til at stå alene - alene med alt det der er svært og kaotisk indeni dem og/eller i deres omgivelser.

I de mange år, hvor jeg har haft børn og unge i terapi, har jeg oplevet, at dem som mobber og dem som bliver mobbet, meget ofte ”bøvler” med det samme; de har svært ved relationer, mangler tillid til andre, til dem selv og har et lavt selvværd. Jeg har hørt dem fortælle om, eller i legeterapien set dem vise, deres smertefulde erfaringer med og oplevelser af at komme i klemme mellem mor og far i en skilsmisse eller som delebarn; at have mistet et nærtstående familiemedlem(savne være i sorg); at far eller mor derhjemme af den ene eller den anden grund ikke har tid eller overskud til dem…

Børn og unge har ligesom os voksne forskellige måder at udtrykke smerte og frustration på – så herfra et håb om at alle børn og unge får den hjælp som de har brug for uanset deres adfærd – om de er udadreagerende, indesluttede, selv-skadende eller kede af det. At hjælpen både kommer mobbeofrene og mobberne til gode. 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.