Introverte og ekstroverte på arbejdspladsen - hvad bør vi gøre?

Skrevet d. 24-6-2017 16:00:44 af Mette Lauesen - Coach

En af de bøger, der har gjort mest indtryk på mig i de senere år er Susan Cain’s Quiet, der handler om introverte, og bl.a. kommer ind på, hvor stor en fejl, det er at overse det, de kan, og hvor let man kan komme til det. Jeg har i min hverdag set, hvordan vi typisk indretter arbejdspladsen, så de ekstroverte kan stråle. Og derved kan vi risikere at tabe en stor talentmasse på gulvet. Så hvordan sikrer vi, at vi kan få gavn og glæde af det, som de introverte kan på de moderne arbejdspladser?

De åbne kontorlandskaber
En helt klassik udfordring for de introverte er de åbne kontorlandskaber. Generelt er det sådan, at introverte foretrækker begrænsede mængder indtryk, når de arbejder. Derved bliver den auditive og visuelle støj, der hører til i åbne kontorlandskaber en stress-faktor i hverdagen, og introverte kan typisk ikke folde sig lige så meget ud, som de ekstroverte kan.

Dopamin og at være sammen i flok
Vores hjerner og fysik er sådan skruet sammen, at når der bliver frigivet "lykkehormonet" neurotransmitteren dopamin, så får vi motivation til at blive eksternt belønnet. Vi bliver vi mere udadfarende og talende og mere eksternt orienterede. Men hos introverte bliver dopamin ikke udskilt i de samme mængder som hos ekstroverte, og de får derfor ikke det samme "buzz" af eksternt vendte aktiviteter som de ekstroverte. Skåret helt ud i pap: Samværet med andre mennesker dræner de introverte og nærer de ekstroverte. 

De ekstroverte får udskilt dopamin i samværet med andre, og det gør de introverte ikke.

Arbejdstilfredshed
En britisk undersøgelse påpeger en række forskelligheder mht. hvordan ekstroverte og introverte oplever arbejdspladsen:

  • Generelt har både introverte og ekstroverte en lavere arbejdstilfredshed, når de arbejder i åbne kontorlandskaber, men tilfredsheden er signifikant lavere hos de introverte, der generelt foretrækker enten at sidde selv, sidde sammen med 2-6 mennesker eller sidde derhjemme. 
  • Det er vigtigt for især de introverte, at der er stilleområder på arbejdspladser for at de kan fungere godt.'
  • Det er distraherende for de introverte og for deres arbejde, når der er mange mennesker rundt om dem på arbejdspladsen.

Møder
Det er helt klassisk, at vi i den moderne arbejdskultur har mange møder. Møder, hvor vi dukker op og diskuterer , og hvorefter vi så konkluderer og sætter aktiviteter i gang. Jeg kan med stor sikkerhed sige, at det primært vil være de ekstroverte, der taler her og hvis ideer så bliver søsat. Hvorfor? Fordi introverte typisk bedst kan lide at være forberedt - at have tænkt det grundigt igennem eller have lavet noget research, så det, de anbefaler, med stor sikkerhed holder i det lange løb.

Hvor de ekstroverte kan slås om taleretten, så vil de introverte ofte vente, til de bliver spurgt. Dette kræver, at mødelederen har blik for og husker at spørge de mere introverte deltagere i mødet. Ja, man risikerer simpelt hen , at de bedste og mest holdbare løsninger aldrig bliver nævnt. Og hvem har råd til det?

Så for at opsummere: Sørg for, at I i jeres hverdag og jeres indretning af arbejdspladsen både fysisk og mentalt har plads til de introverte.

Her er nogen af forskellene på de ekstroverte og de introverte: Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.