Få mere glæde / Be happier

Skrevet d. 10-7-2017 11:24:56 af Mette Lauesen - Coach

Vidste du, at der er 10 måder, du kan blive gladere på? Oven i købet på et videnskabeligt grundlag?


 1. Dyrk mere motion – 7 minutter er nok
  Hvad gør det ved dig: Motion frigiver endorfiner og proteiner, der begge dele hjælper til at gøre dig glad. Dette viser hjernescanninger.

 2. Sov mere, så bliver du mindre påvirket af negative følelser
  Hvad gør det ved dig: Sover du godt og længe, så er du gladere, når du vågner, så er du mere produktiv og fokuseret i løbet af dagen – og det giver en øget lykkefølelse.

 3. Arbejd tæt ved hjemmet
  Hvad gør det ved dig: At sidde i trafikken 10 gange om ugen påvirker os en del. Ofte sidder vi der og ved, at vi spilder tid, og det påvirker os negativt.

 4. Brug tid sammen med venner og familie
  Hvad gør det ved dig: Samværet med andre forøger vores lykkefølelse – også for de introverte
  Det ligger med i top 5 over, hvad folk fortryder, når de skal dø: At de ikke brugte mere tid med venner og familie – og er det ikke grund nok?

 5. Gå udenfor – man er maksimalt lykkelig ved 13,9 grader
  Hvad gør det ved dig: Ud over at gøre dig i bedre humør, så tænker du bedre og kan huske bedre.

 6. Hjælp andre – ca. 100 timer om året
  Hvad gør det ved dig: Det giver videnskabeligt set mest glæde i dit liv, hvis du gør noget for andre ca. to timer om ugen end hvis du fx bruger pengene på at købe lækre ting til dig selv. Hvis du bruger for meget tid på at hjælpe andre, så kan det blive for meget, og du kan føle dig udnyttet. Mængden er selvfølgelig individuel.

 7. Smil mere – det kan fjerne smerter
  Hvad gør det ved dig: At smile ægte gør, at vi føler os godt tilpas – fx kan det fjerne noget af den smerte, man kan føle, hvis man er presset. Hvis du kan smile ægte, selv når du ikke har lyst til det, så vil du få det bedre.

 8. Planlæg en rejse – også selv om du ikke skal på den
  Hvad gør det ved dig: Undersøgelser har vist, at det tidspunkt, hvor man er gladest i forbindelse med en rejse, er, når man planlægger den. Forventningens glæde er simpelt hen den bedste. Du kan jo fint planlægge en rejse uden at vide, hvornår du skal på den.

 9. Mediter – det omstrukturerer hjernen til glæde
  Hvad gør det ved dig: Man plejer at sige, at meditation er godt for fokus, klarhed og opmærksomhed – men det forøger også din glæde. Helt bogstaveligt sker der det, at meditation renser hjernen og beroliger, og det er bevist at være den mest effektive måde at få et lykkeligt liv. Som alt muligt andet er det en forudsætning, at man gør det jævnligt.

 10. Udvis taknemmelighed – det gør dig både glad og øger din tilfredshed med livet
  Hvad gør det ved dig: Et løbende fokus på noget at være glad for giver fordele for både følelseslivet og ens relationerENGLISH


Did you know that there are 10 ways you can make yourself more happy? And it’s scientifically proven, as well.


 1. Exercise more – 7 minutes a day is enough
  What it does: Exercise releases endorphins and proteins – both of which help to make you happy. This is shown in brain scans.

 2. Sleep more – you’ll be less sensitive to negative emotions
  What it does: If you sleep well and long, you’ll be in a better mood when you wake up and you’ll be more productive and focused during the day. And that makes you feel more happy.

 3. Work closer to your home
  What it does: Being stuck in traffic 10 times a week can affect us greatly. Often we just sit there and know that we’re wasting time and that affects us negatively.

 4. Spend more time with friends and family
  What it does: Being with others increases our feeling of happiness – for the introverts, too
  This is on the top 5 of regrets from people in their death beds: That they didn’t spend more time with friends and loved ones – and honestly, isn’t that enough reason?

 5. Go outside – happiness is maximized at 13,9 degrees
  What it does: Apart from getting you in a better mood, you’ll think better and you’ll have a better functioning memory.

 6. Help others – approx.. 100 hours a year is the magical number
  What it does: it’s been proven that you get the most joy out of life if you help others approx.. two hours a week. If you would choose to spend money, spend money on something that brings joy to others rather than something for youself – for instance theatre tickets or shared meals. If you help others too much, you may find yourself feeling exploited.

 7. Practice smiling – it can alleviate pain
  What it does: The physical act of smiling can make us feel better and even remove some of the pain we can feel when under pressure. If you can smile genuinely – not fake – you will feel better.

 8. Plan a trip – even if you’re not going
  What it does: Studies show that you’re more happy planning a trip or a holiday than actually going. That the anticipation of it is the biggest joy. So how about planning a trip without knowing when you’ll go on it?

 9. Meditate – it rewires the brain for happiness
  What it does: It’s been proven that meditation is great for focus, clarity and for increasing the span of attention – but it also increases your level of happiness. What happens is that meditation clears the brain and calms you down and that this has proven to be the single most efficient way of getting a happy life. But only if you do it regularly, of course.

 10. Practice gratitude – it increases your happiness and your life satisfaction
  What it does: A continuing focus on being grateful may have both emotional and interpersonal benefits


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.