Er du også stiv i lænden?

Skrevet d. 8-11-2014 12:00:40 af Kammille Essther - Psykoterapeut

Ryggen er vores væsens søjle. Den giver os støtte og styrke. Uden ryggen ville vi falde sammen. Så enkelt er det. Læs her og lad det synke ind…

Musklerne hører til bevægeapparatet, og er vi selvnedvurderende i vores tanker, vil kroppen følge trop og tolke det som ”jeg er ikke god nok, jeg kan lige så godt forsvinde. Jeg fylder for meget, og det har jeg ikke ret til”, hvorfor vores muskler bliver mindre/svage. Bevægeapparatet symboliserer bevægelig og fleksibilitet, indre og ydre, fysisk som psykisk. Jeg deler ryggen op i tre områder:

ØVERSTE del afspejler hjertets bagside. Det er her vi finder kærlighedens ”bagside”, såsom frygt, smerte fra fortiden, længe glemte minder, skyld og skam.

MELLEMST del afspejler midten, akkurat som en vippe der skaber balance. Her finder vi ubeslutsomhed, og følelsen af at være fanget mellem egne behov og krav fra omverden. 

NEDERSTE del, lænden, er således et udtryk for al den "vægt" og alle disse forpligtelser der hører med til at være menneske. Hvis man ikke føler der er nogen som vil hjælpe med at bære byrden, eller hvis man ikke føler sig støttet, så kan denne del af ryggen bryde sammen. Er det for tungt for dig? Føler du dig belastet? Måske tager du for meget ”på dig”? Føler du dig presset til at ”leve op” til andre forventninger? Eller lægger du for stort pres på dig selv, måske i forsøg på at ”opretholde” dig stærk og rank, uden at du viser dine sande følelser? Er der noget du ikke har givet slip på?

Lænden er en kropsbevidsthedzone, der ret ofte giver mennesker problemer. Men hvorfor? Jeg tror det skyldes, at lænden ikke blot er direkte knyttet til følelses- og magtcenteret i maven, men at den tillige er mellemled mellem den øvre og nedre kropshalvdel. Oppefra kommer, som allerede nævnt, følelser og former for pres som; autoritetskrav, pligter, skyld og byrder. Nedefra kommer en opadstigende styrke gennem benene, som bærer os i den oprejste stilling. Og som netop bærer de krav og byrder, der ”lægges” på os. Lænden viser sig altså at være placeret lige midt i en enorm mængde af krav, behov og længsler, hvorfor det ikke er så overraskende at mange mennesker ophober stress og spændinger i dette område. 

Lændeområdet ligger nært dit Harachakra. I dette chakra oplever vi frihed. Frihed til at være den vi i virkelig er bestemt til at blive. Fra gammel tid blev harachakraet betragtet som det egentlig kraftcenter. Inden for kampsport og andre østerlandske øvelser, er det punktet for balance og det centrale fokus for Qi (livsenergi). Dette chakra er også det sted, hvor vi får kontakt med vores sjæl, og modtager indtryk og vejledning. ”Indvielsen" i harachakraet har at gøre med at lære, at udtrykke sin sjæls sande stemme, og dens kreative impulser. Tør du være kreativ? Udlever du dine begær? Jeg har også bemærket (hos mig selv, og set hos klienter gennem tiden), at intensiteten af vores eventuelle spændinger i lænden, ofte svarer direkte til, i hvor høj grad vi er henholdsvis tilbageholdne eller impulsive. Mennesker som er overordentlig tilbageholden/rigide i deres tankesæt, vil ofte også have spændinger i lænden. Trænger du til impulsivitet i dit liv? Er der steder hvor du begrænser dig selv? Tør du springer ud på dybt vand? Tør du holde fanen højt for dine skønne særheder? Eller har du modstand mod hvad der forventer dig i fremtiden? Er du mon bange for andres mening?

Luk dig op, for såvel det indre som det ydre, og du vil atter blive bevægelig og fri. Hvis du nærer tillid til livet, vil det også altid ”understøtte” dig. Så vær åben for denne støtte. Brug Moder Jord. Har du nogensinde bemærket en subtil snurren, eller en følelser af varme stige op fra dine fødder under en barfodet gåtur? Følte du dig genoplivet ved slutningen af turen? Hvis du gjorde det, så oplevede du at jorden gav dig ny energi! Faktum er at vi bor på en levende planet med naturlige energier. Denne overflade emmer af subtile pulserende frekvenser. Sådan har det altid været, og det skal vi lære at drage nytte af. Tillid er vejen. Hav tillid til at jorden er et trygt sted at være, og at den altid kan ”støtte” dig. Hvis du en gang ikke følte dig støttet, så vid at du kan lave det om. Nu og for altid. Forestil dig at Moder Jord modtager, og tager hånd om dine gamle hengemte følelser. Således er du fri for at bære rundt på disse, og dermed føle dig ”lettere”. 

Som hjælp til at forstå de vanskeligheder du måtte have, kan du lukke øjnene og lade DIN RYG TALE. Lad den fortælle dig hvad vanskelighederne er forbundet med. Hvad den gemmer på? Hvad den har brug for, hvordan du kan hjælpe? Så hvis du er klar til at høre svarene, så luk blot øjnene. Ting sker når vi er klar. Forestil dig derefter at Moder Jord tager imod alt. Se for dig, at du slipper og Hun tager imod med glæde. Lav denne øvelser HVER DAG, og så ofte du lyster. Det kan gøre underværker. Hun er stærk, Moder Jord, og hun er klar til at tage i mod, når du slipper. BRUG HENDE! Det virker…

 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.