Dramatrekanten

Skrevet d. 12-11-2014 08:38:10 af Susanne Espersen - Psykoterapeut MPF, Coach, Gestaltterapeut, Mentor, Stressterapeut

Dramatrekanten og følelsesmæssig intelligens

Om Stephen Karpmans model ”The Drama Triangle”.

En del af mine opgaver, relaterer sig på en eller anden måde til dramatrekanten - i større eller mindre omfang.

Dramatrekanten beskriver en dynamik, som findes i de fleste relationer både i familier, på arbejdspladser og andre sociale sammenhænge. Hvis emnet er nyt for dig, vil du få ny indsigt i den måde, du er sammen med andre på og den måde andre er sammen med dig på. Den nye bevidsthed kan du vælge at bruge i praksis til at optimere forskellige situationer – både arbejdsmæssigt og privat.

Følelsesmæssig fleksibilitet

Den tager udgangspunkt i vores evne til følelsesmæssigt at balancere vores selvcentrerede interesse og interessen for andre. Den evne bliver udviklet i de 2 første leveår. Indtil ca. 12-18 måneders alderen er vi overvejende optaget af os selv (sund narcissisme) og herefter begynder vi gradvist at tilsidesætte egne behov til fordel for at kunne gøre noget for andre (at socialisere os). Som leder er det meget vigtigt at være opmærksom på andres udtryk og kunne forholde sig til medarbejdernes glæde, stolthed eller vrede og frustration.

Hvis vi som børn ikke bliver støttet i socialiserings processen, kan vi udvikle en usund narcissisme der i voksenlivet kommer til udtryk som selvoptagethed og selvkærlighed. Ofte besidder disse personer store mængder dopamin energi (glæde, begejstring og gåpåmod). De har ikke lært, at der er grænser og vi kender dem som ildsjæle, der ofte kommer langt i deres karriereforløb – derfor er disse træk også velkendte hos nogle typer ledere. De kommer langt, fordi de fremstår som passionerede, kan skabe resultater og begejstring, har selvtillid, karisma og et drive, der virker overbevisende på deres omgivelser. Deres store problem er, at de kun er styret af personlig succes og egen vinding, hvilket i høj grad kan skade samarbejdet med andre og dermed en virksomheds overordnede mål og resultater på lidt længere sigt.

Den usunde narcissisme kan også vise sig som en opslugthed af egen lidelse, dårlig behandling og en forventning om, at ingen kan hjælpe.

Udviklingen kan også have påvirket os, så vi primært er styret af andres behov, så meget at vi glemmer os selv og egne behov og derved ”mister balancen”. I den tilstand forventer vi at alt handler om andres glæde og vi støtter kritikløst de andre. Eller omvendt, at vi som udgangspunkt forventer negative reaktioner fra andre.

Så vores følelsesmæssige fleksibilitet betyder meget for vores relation til andre, både i forhold til at påvirke andre og være modtagelig overfor andres følelser.

Dramatrekanten

Dramatrekanten tager udgangspunkt i 3 roller. Offerrollen, krænkerrollen og hjælperrollen.

 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.