Overflade- eller dybdecoaching

Skrevet d. 12-11-2014 08:28 af Susanne Espersen - Psykoterapeut MPF, Coach, Gestaltterapeut, Mentor, Stressterapeut

Personlig vækst handler om at få en dialog mellem det, vi er bevidste om og det vi ikke er bevidste om. Fastlåste holdninger og handlemønstre kan f.eks. ubevidst forstyrre nuet. Når det kommer indenfor vores bevidsthed og vi får ny indsigt, giver det os adgang til nye ressourcer og vi kan få flere af vores kompetencer i spil. I praksis betyder det, at vi kommer mere i balance med os selv. De fleste får større personlig indsigt med erfaringen (med alderen). Via et personligt udviklingsforløb kan du short-cutte og få større indsigt på kortere tid end via erfaringer.

De fleste ønsker hurtig fremdrift og mærkbare hurtige forandringer. Det paradoksale er bare, at jo mere vi bliver den vi er, jo hurtigere udvikler vi os. Derfor handler menneskelig udvikling ikke om at presse på….det virker faktisk modsat. Når vi derimod får dybere indsigt i os selv, fjerner vi forhindringerne som f.eks. fastlåste mønstre, og fremdriften kommer helt af sig selv.  

"Når det skal lykkes at føre et andet menneske et bestemt sted hen, må man først og fremmest finde ham, hvor han er og begynde der". Søren Kirkegaard

Det der motiverer os til personlig udvikling er typisk et ønske om at blive bedre til at navigere ift. de udfordringer, vi står overfor arbejdsmæssigt eller privat.

Hvad er det så, der så ofte går galt, når vi opdager problemer og ønsker forandring?

Forsøget på at løse et problem kan blive til problemet. Et eksempel kan være en leder, der har været på et kursus i personlig ledelse. Han præsenterer en af hans ledelsesmæssige udfordringer, at han har svært ved at finde tid til lederrollen….”en klassiker”. I en løsningsorienteret coaching session, når han frem til, at han må lære at sige fra og delegere mere. I praksis har han meget svært ved at handle på det og han oplever en enorm utilstrækkelighedsfølelse, når han gør det. For ham bliver den løsning til et endnu større problem end før. Han har tydeligvis et fastlåst mønster, der bygger på en antagelse, han ikke selv er bevidst om. De potentialer han har, kommer først i spil i det øjeblik, han får fornyet indsigt indefra via et personligt dybdearbejde, der kræver en helt anden tilgang.

Når vi taler om menneskelig vækst og adgang til flere af sine potentialer, handler det om forløsning indefra, hvis man ønsker løsninger i praksis på lang sigt og ikke kun nu og her. 

Løsnings- versus indsigtsorienteret coaching

Markedet er oversvømmet af coaching tilbud og certificering bliver mere og mere udbredt. De fleste ledere og HR medarbejdere har været på coachingkursus eller taget en coaching uddannelse, hvor man på et par måneder kan få en anerkendt certificering. Her handler det om at nå mål og løse problemer nu-og-her og ikke om at udvikle en virksomheds menneskelige potentiale.

Både den løsnings-orienterede og den indsigtsorienterede coaching er meget effektiv

Det er bare så vigtigt at være bevidst om forskellen og at arbejde ansvarligt og etisk korrekt (f.eks. at intervenere og ikke manipulere). Det er ikke ualmindeligt, at der i et løsningsorienteret coachingforløb kan blive åbnet op for uforløste personlige temaer og så skal man kende sin begrænsning og henvise videre til en anden, der er klædt på til at arbejde med det, hvis man ikke selv er uddannet psykoterapeut eller psykolog.

I mit arbejde med ledere og specialister er indgangen ofte en helt anden end der, hvor vi ender ud med at arbejde. Og her er det meget vigtigt hele tiden at arbejde på kontaktgrænsen og ikke overskride grænsen, så det er kunden, der selv bestemmer, hvad der skal arbejdes med. Det er hårfint og sårbart at arbejde på den måde og det kræver meget empati og tillid – udover den faglige indsigt selvfølgelig. Der er så mange potentialer at hente her!

"Paradokset i personlig udvikling er, at du ikke kan gøre det selv, og ingen kan gøre det for dig”. Søren Kirkegaard.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.