Din krop taler til dig på et sprog, der hedder fysisk sygdom

Skrevet d. 8-11-2014 11:49:19 af Kammille Essther - Psykoterapeut

Jeg lever og arbejder ud fra Meta-sundhedens betragtning, som hviler på en overbevisning om, at der er sammenhæng mellem vores krop og vores personlighed. Derfor ser jeg også en tydelig sammenhæng mellem sygdomme og personlighed. 

Inden for den konventionelle medicin behandles sygdomme som "fjenden", man går til kamp og forsøger at eliminere den. Sjældent er svaret dog at spise piller eller skære i kroppen, når vi er ude af balance. Medicin og kirurgi er stærke redskaber, men bliver desværre dagligt misbrugt at tusinde af læger i denne vestlige verden - for hele ideen om, at alting kan klares med en pille, er i bund og grund forkert. Hvis en læge udtaler, at en sygdom er kronisk, uhelbredelig, progressiv eller ligefrem dødelig, så ser det KUN sådan ud inden for den konventionelle medicins begrænsede perspektiv. 

Den nyeste forskning viser...
...at vores gener styres og fodres af signaler UDEN FOR cellen, og her menes de energimæssige signaler fra vores omgivelser. Det vil sige når der sker noget i vores liv, positivt som negativt, får vi en følelsesmæssig oplevelse og det er disse oplevelser, som vores gener lever af. Kroppen afspejler alt hvad vores tanker og følelser kredser omkring og derfor bliver kroppen også et billede herpå. 

Og hvad betyder det så? 
Det betyder, at du ikke er født med et "dårligt gen" som vil påvirke dig resten af dit liv og som ellers nemt vil kunne sætte dig i "offerrollen", men at det er dine omgivelser og dine overbevisninger der påvirker dine gener, og dermed dit liv. Denne nye viden understreger den tese at vores liv former sig, ud fra hvordan vi tackler det – en viden, som har været kendt igennem årtusinder i den østlige del af verden. Her ved man, at alle sygdomme, fra den mest banale forkølelse til hjerte- kar og kræft, opstår som følge af psykologiske og biologiske faktorer. Tanker, følelser, stress og krav fra omgivelserne påvirker vores krop, og kan føre til sygdomme. Hvordan vi tackler vores liv, og de strategier vi vælger for at klare hverdagen, har altså indflydelse på hvilke type sygdom vi udvikler. 

Din krop vil altså afspejle dine overbevisninger... 
Det er derfor altafgørende at dine tanker er overvejende positive, således at du fremmer sundhed og helbredelse. Dette betyder, at ethvert symptom, enhver sygdom blot er et tegn på, at energien og vibrationerne i kroppen er gået i baglås. Jo mere man gør et stort nummer ud af diagnose, jo mere drama skaber man omkring sig, og jo større er der sandsynlighed for, at man bliver et hjælpeløst offer, i stedet for at være bevidst skabende individ som tager ansvar for sin livsstil.

Desværre er de fleste vesterlandske læger stadigvæk hæmmet af en materialistisk forståelse, som får dem til at mene, at sindet har ringe indvirkning på kroppen, og at en sygdom blot opstår som følge af blinde tilfældigheder. Lægevidenskaben mangler psykologisk indsigt, så det er usandsynligt, at de vil lytte til kroppens intelligens - og dermed opnår man kun symptombehandling, men ingen sand helbredelse. Den vestlige medicinske verden må ned fra deres piedestal og indse, at de mangler viden om det psykiske aspekt i mennesket. Verden er ikke kun det, den ser ud til at være.

Alt er energi, og er ikke til at adskille, krop, sind og ånd hænger uløseligt sammen. Jeg tror, at vi her kommer til at opleve et paradigmeskift i menneskeheden, der er lige så stort som da vi opdagede at jorden var rund. Det er af altafgørende betydning for dit helbred, hvad du bærer rundt på fra fortiden. Hvis du vil være rask, er du nødt til at se din lidelse i øjnene. Du bliver nødt til at føle og mærke efter hvilke hændelser, oplevelser og følelser, der tynger dig og spærrer for vejen til sand helbredelse. 

Hvordan kan jeg vide, at dette er muligt? 
... Svaret er enkelt: fordi jeg selv har været der! Mange års opbygget viden og egne erfaringer i et liv fyldt med eksem, allergi, forstoppelse, migræne, skuldrelidelse og depression, er blot noget af det, jeg har lidt af. Jeg har taget ansvar og bearbejdet de bagvedliggende følelser - med helbredelse til følge - og jeg kan hjælpe dig på samme måde, hvis du er klar til at se din lidelse i øjnene og blive rask...

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.