Alenehed og Ensomhed i coronatid

af Karin Koch

Sidst opdateret 20-8-2020

Reviewer Unknown User

Alenehed og Ensomhed

ensom kvinde ser på sociale medier fra sin telefon

Kender du til følelsen af at føle dig alene og ensom I øjeblikket er vi som samfund ramt af Covid19 virus og vi oplever alle, at det vi gjorde før Coronatiden - socialt og som en naturlig del af vores hverdag, det kan vi ikke gøre lige nu.


Vi kan ikke mødes og være sammen som før. Vi må ikke kramme og holde om hinanden, og vi kan derfor ikke mærke varmen og tætheden fra hinanden og ikke have den nære hudkontakt der naturligt er i et møde med en god ven vi holder af. Dette tætte møde er for de fleste mennesker så betydningsfuldt, for at vi oplever os set og som del af det sociale fællesskab.


Før Coronatiden tog vi det for givet, at vi kunne stoppe op, give en ven et kram, være tæt og så gå videre fyldt med en oplevelse af at have været del af et betydningsfuldt samvær i en lille stund - det kan vi ikke nu.


Mange mennesker har til dagligt fået store dele af deres behov for samvær dækket ved deres arbejdsplads, deres skole eller ved aktiviteter såsom Fitnesscentre, Yogahold, kurser, biblioteker, cafeer og meget mere. Nu ligger alt dette stille og vi har hver især skulle finde nye veje for at mødes og nye måder at være sammen på socialt.


Hvornår er vi alene – ensomme

Hos de klienter jeg møder lige nu, og som jeg enten har mødt ved en walk and talk i byens parker, måske online eller i terapilokalet med god afstand, der hører jeg, at der er stor forskel på hvordan det føles at ”være” i en Coronatid.


Vi er forskellige som mennesker, og nogle af alle os er vant til at være mere alene end andre, og kan naturligt have et øget behov for tid alene og uden andre. For andre mennesker, føles det bedst at være i en tæt social kontakt med andre ofte.

 

Hvad er ensomhed

Måske kan man sige, at følelsen af ensomhed opstår hos os mennesker, når vi ikke oplever at vores behov for social kontakt og samvær mættes nok, og heri er en stor forskel på, hvad der er nok. Mit behov for kontakt vil helt sikkert være et andet end dit, og der vil være stor forskel på hvor hyppigt og hvor tæt vi hver især ønsker og har brug for at være sammen.


Det der er ens for os alle er, at følelsen af ensomhed opstår, hvis ikke vi har følelsen af at høre sammen med andre, og oplever os tætte med andre – det kan også være, hvis de mennesker vi føler os forbundne med, ikke muliggør eller giver os det nærvær og den kontakt som vi har behov for, for at føle os forbundne og set.


Midlertidig alene og ensomhedsfølelse

At føle sig alene og at opleve en ensomhedsfølelse i en periode af livet, en midlertidig følelse af at være ladt alene og at savne andre, det kan være svært og tungt at være i, men det vil for de fleste være en midlertidig reaktion og måske også på mange måder en sund reaktion, da det minder os om det vi almindeligvis har og som vi vil få igen. De fleste af de relationer der lige nu ligger i dvale, ved vi, at de vil blive reetableret og den sociale kontakt vil blive genoptaget når det er muligt igen.


Længerevarende ensomhed

Hvis det at være alene og at føle sig ensom ”rør” ved noget dybere i dig, og at der opstår en angst, en skræk for at være ladt alene og at det er svært igen at komme tilbage til en hverdag - ud af ensomheden, så kan der være behov for professionel støtte og hjælp til at bryde den sociale tilbagetrækning, så ensomheden ikke bliver længerevarende.


Kan du genkende noget af dig selv i det skrevne og ser du med bekymring på, hvordan du bryder din alene tid, når du igen skal starte op på arbejde og /eller uddannelse. Mærker du en indre uro og et behov for at dele dine tanker med en anden, så du kan komme godt i gang igen med hverdagen, så kontakt en terapeut, og giv dig selv en kærlig omsorg, til igen at komme godt i gang med hverdagen og det pulserende liv.


Tiden med megen ikke selvvalgt alene tid og med følelse af isolation og ensomheden kan knytte sig til tidligt indlærte kontaktmønstre og traumer som på ny er genkendt i krop og sind, gamle tilknytningsmønstre som nu aktiveres og spænder ben for igen at vende tilbage til et liv som før Coronatiden. Det er naturligt at det sker, at kroppen og sindet har genkendt noget fra tidligere – en følelse, stemning , uro eller andet som gør at følelsen du er i nu, trækker spor bevidst eller ubevidst tilbage i tiden, til en tid hvor du måske ikke selv var i stand til at handle, som du kan nu – hvor du har mulighed for selv at trække hjælp ind fra omgivelserne i form af terapi eller andet som du finder brugbart for dig.


Det er vigtigt, at du reagerer på det du mærker og tager handling, så du bryder den følelse af ensomhed der er midlertidig nu – og så den ikke bliver længerevarende


"Mennesker, der slås med langvarig ensomhed, beretter ofte om et liv præget af svigt, uønsket alenehed, negative sociale erfaringer og svage eller vanskelige relationer til familie og eventuelle partnere – ofte i kombination med en svag eller manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, psykisk sårbarhed og helbredsmæssige problemer. Langvarig ensomhed opstår så at sige sjældent ud af ingenting," - Mathias Lasgaard fra Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK), Region Midtjylland og Syddansk Universitet, siger i en analyse af udbredelsen af ensomhed blandt voksne i Danmark


Skrevet af Karin KochPsykoterapeut & Parterapeut

Få hjælp til Alenehed og Ensomhed i coronatid

Frederik Engels Bettina Østrand Rikke Rask Møller Gurli Thomassen
Brug søgning via postnummer

Se udvalgte mentorer nedenfor

 

Få hjælp til Alenehed og Ensomhed i coronatid

Frederik Engels Bettina Østrand Rikke Rask Møller Gurli Thomassen
Få hjælp online fra 596 kr./md.

Alenehed og Ensomhed i coronatid

Vi samarbejder med