Hvordan er det at være i terapi? læs med her...

Skrevet d. 6-6-2019 11:49:28 af Benjamin Kobborg - Psykoterapeut, Supervisor, Coach, Stressterapeut

Hvad er terapi egentlig?

Terapi er samtaler, hvor vi sammen afklarer dine ønsker og arbejder målrettet mod at nå dem. Det kan ofte være i perioder, hvor vi er prægede af en eller anden form for mistrivsel og derfor har brug for en sparringspartner.

Grundlæggende er det typisk ønsket om en forandring vi arbejder med i terapien. Det kan fx være mønstre eller tilstande, som forhindrer os i at leve det liv vi gerne vil.

I behandlingen retter vi opmærksomheden på det, der er med til at vedligeholde din psykiske mistrivsel, og lærer nye og mere hensigtsmæssige strategier. Når det handler om at bryde mønstre og skabe forandring, så er den metakognitive terapi oplagt, fordi man her arbejder med både at øge sit handlerum og med at mindske mistrivslen, som for mange står i vejen for handling og forandring.


Hvad er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi er en terapeutisk retning, som er udviklet af universitetspsykologer fra bl.a. England og Norge (Adrian Wells og Hans Nordahl). Fra begyndelsen er metoden underbygget og udviklet via forskning, mhp. at udvikle en både effektiv og skånsom terapiform.

Forskningen i metoden viser, at det i langt mindre grad, end ofte antaget, er nødvendigt, at søge efter svar/løsninger i fortiden. Det gør terapien skånsom, fordi man ikke bruger tiden på at ”genopleve” gamle traumer og det gør den fremadrettet, fordi fokus ligger på at få en god fremtid.

Forskningen peger i stedet på, at det er afgørende vigtigt, at arbejde med opmærksomhed og fokus.

Når jeg i behandlingen tager udgangspunkt i metakognitiv terapi, handler det derfor om at lære at forholde sig anderledes til sin tænkning.

Terapiformen er særdeles god for dig, hvis du oplever, at du har tankemylder, bekymrer dig eller grubler meget over din tilstand.


Hvad sker der ved første samtale?

Der er tre ting, som er afgørende, for at skabe kvalitet i behandlingen. Derfor tager vi udgangspunktet der, når et forløb opstartes.

1) Det er afgørende, at vi allerede fra begyndelsen finder ind til målet. Hvad er det for en forandring du ønsker dig. Vores motivation hænger tæt sammen med, om det giver mening og om terapien så at sige virker. Derfor bruger vi den første session til finde frem målet og undervejs i forløbet følger vi op og justerer om nødvendigt.

2) Det andet, som er vigtigt er, at vi også fra begyndelsen for en forståelse for den terapeutiske ramme og metode. Du vil derfor allerede første gang møde den metakognitive tilgang. En velunderbygget, skånsom og effektiv terapiform, som byder på en vekselvirkning mellem samtale og praktiske øvelser/eksempler, som hjælper dig til at erfare, hvad der er på spil, når du oplever psykisk mistrivsel af den ene eller anden art.

3) Det tredje vi bruger tid på i første session er igennem samtale at kortlægge den tænkning og de konkrete mønstre, som står imellem dig og det du ønsker at opnå. Det er nemlig udgangspunktet, for at kunne arbejde videre.

  

Hvilke problematikker arbejder du som regel med?

De er mange og forskellige og spænder fra angstlidelser fx præstationsangst ifm. eksamen eller social angst, depression, nedtrykthed, lavt selvværd, OCD og PTSD, til kriser ifm med sorg og tab mv. Er du i tvivl, så kontakt mig for en uforpligtende snak eller bestil en gratis forsamtale, så du kan blive afklaret.

 

Jeg ved ikke lige om jeg passer i en af kategorierne – kan jeg alligevel få hjælp?

Det korte svar er: Ja. Den metakognitive terapi, som er udgangspunktet for behandlingen, kan anvendes på tværs af de fleste psykologiske problemstillinger. Forskningen bag metoden har vist, at når vi arbejder med vores opmærksomhed og tænkning, så rammer vi så at sige grundårsagen til mistrivsel og lidelse. Er du i tvivl om, om metakognitiv terapi kan hjælpe dig, så kontakt mig eller bestil en gratis forsamtale, så du kan blive afklaret.

 

Hvor foregår det?

Både den metakognitive terapi og stress coaching foregår i Lystrup v. Aarhus. Det går busser fra centrum flere gange i timen, ligesom der er gode parkeringsforhold.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.