Hvad påvirker de unge og hvordan reagerer de ?

Skrevet d. 12-5-2016 10:23:38 af Hanne Lise Bjertnes - Coach, Mentor, Supervisor, Mentaltræner

Hvordan og på hvilke punkter påvirker det de unge, når de er i en svær periode?


 Hvis de ikke har nogen venner.

Hvis de føler de ikke ser godt nok ud.

Hvis de føler de bliver hold udenfor fællesskabet.

Hvis de bliver mobbet.

Hvis de ikke kan følge med faglig.

Hvis forældrene drikker.

Hvis de har en dårlig kommunikation med forældrene.

Hvis de ikke har lyst til at drikke.

Hvis de ikke har nogen kæreste.

Hvis de er meget jaloux f.eks i et parforhold.

Hvis de føler de ikke slår til.

Hvis de føler de skuffer deres forældre.

Hvis de har fået en rolle i klassen som de ikke bryder sig om.

Hvis de ikke føler sig forstået af de voksne.

Hvis de føler sig for tykke.

Hvis de føler de ikke lever op til de forventninger samfundet sætter.

Hvis de ikke er istand til at tjene nogen penge.

Hvis de ikke bliver inviteret med til fester og opvarmning.

 

Fælles reaktionsmønster for alle disse punkter er at de typisk bliver meget stille. De trækker sig mere og mere ind i sig selv – og bruger sociale medier som trøst. De mister kontakten til omverdenen og føler sig ensom og forladte. De bruger mange kræfter og ressurcer på at tænke over at de ikke er noget værd og dette resulterer i meget dårligt selvværd. Når selvværdet er dårligt bliver dette typisk en forstærkning af at de ikke føler de slår til og så trækker de sig endnu mere ind i sig selv. Når de gør dette føler de at de ikke behøver at konfrontere nogen med situationen og dette gør det faktisk meget værre. Det bliver en selvforstærkene cirkel de kommer ind i. De bliver meget ensomme og føler at de ikke gør nogen forskel.

 

 

• Hvordan hjælper man unge bedst muligt ud af disse svære perioder?

Den bedste måde er at møde de unge hvor der er. DVS lytte til hvad de fortæller og anerkende at man forstår situationen. Når de har fået en accept af dette er det meget vigtigt at man taler et sprog som de unge forstår og som de kan forholde sig til. Ved hjælp af samtaler og visualisering af deres problem får vi flyttet focus så de får øje på at de rent faktisk kan mange ting. At de forstår at de også er gode til  noget og så derfra stille og roligt få dem til at opnå små succeer. For hver succes de oplever vil de blive lidt mere positive og glade. Og på et tidspunkt så springer de ud og forstår at de selv er nødt til at gøre nogen ting for at bryde cirklen. Der bliver sat nogle mål som de unge kan forholde sig til…. Der skal belønnes når målet er nået – og det hele skal foregå i en meget  positive tone. Få glæden tilbage i de unge rent  levemæssigt og derfra følge dem tæt og hele tiden opmuntre. Det allervigtigste er at de får nogen at tale med. For i det sekund der bliver sat ord på nogen ting vil hjernen begynde at tænke på en anden måde og de vil i den grad være istand til at komme videre.

 

 • Er der en tydelig forskel på behandlingen af unge og af ældre?

Jeg vil sige at mine behandlingsmetoder er i bund og grund de samme. Jeg taler et lidt andet sporg når jeg har med voksne at gøre. De unge er meget påvirkelige og er faktisk nemmere at flytte fordi de ikke har oplevet så mange ting. Voksne har derimod tit et filter som skal knækkes før vi kommer rigtigt ind. Så mine metoder er de samme – men synes det er nemmere at få de unge til at flytte sig.

 

 • Hvad er det, samtaleterapi kan gøre ved den enkelte og være en behandlingsform?

Samtaleterapi er for mig super god. Det den gør er at tilsikre at de unge begynder at tale. De får løsnet op for mange ting og de kommer af med mange ting. Når de får sat ord på bliver hjernen ligesom tømt – og de føler det er dejligt at dele med en som de kan være fortrolig med.  Ved dette vil de også være istand til at se tingene fra en anden vinkel fordi de får mere overskud i hjernen og så kan hjernen bruges på at tænke positivt og konstruktivt istedetfor det modsatte.

Jeg bruger meget at tegne på tavlen – dette giver de unge et godt overblik over hvilke problemstillinger de sidder med men samtidig skriver jeg ned alt det de er gode til. De fleste bliver vildt overrasket over hvor meget der egentlig er som de er gode til. Dette giver lidt mere energi til at fortsætte i at tænke i de positive baner. Resultatet skal jo gerne være at de selv ved hvad de skal gøre for at komme videre – dette kan nemlig være meget forskellige fra person til person. Så jeg går meget op i at de selv finder en løsning – så tager de nemlig ejerskab og så kan de meget nemmere overholde deres mål…få den succes oplevelse….og dermed blive mere glad. Når du er glad vil du udstråle overskud og glæde og dette vil igen tiltrække alle de mennesker som de følte ikke gad dem. Husk at smil siger jeg altid – og det virker.

 

 


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.