Ansvar med og ikke uden indflydelse

Skrevet d. 5-6-2018 09:55:29 af Mette Holm - Coach, Mentaltræner

Robust er et ord, der er oppe i tiden, og som derfor får forskellig betydning, fordi det bliver brugt under forskellige omstændigheder - ikke mindst i ledelse.

Min definition på robust er "ukuelig" og knyttet til en leder og hendes evne til at holde jordforbindelsen under alle forhold og samtidig bevare skærpet tænkeevne og vågen intuition.

Udtrykket vækker imidlertid skepsis, fordi det er blevet misbrugt flere steder til at trække ned over medarbejderes hoveder som et krav (i tider med udbrændthed) og et forlangende: "Du skal være mere robust".

Udbrændtheden er vigtig her, for vi mennesker kan sagtens holde til at have travlt uden at brænde ud, også ret travlt, men vi brænder ud, når vi render i øst og vest og forsøger at løse opgaver alt for sent, med få ressourcer og uden selv at have indflydelse på sin tid og sine opgaver. Indflydelse på egen situation er meget vigtig her.

Jeg hører ofte ledere sige, at de ville ønske at deres ledergruppe eller medarbejdere ville tage mere ansvar.

Der er to vigtige forudsætninger for at de får ønsket opfyldt:

1/ Lederen skal have plads til, at hans ledere/medarbejdere kan tage ansvar.

2/ Han skal sørge for, at de har mulighed for at lære den nye måde at tænke og arbejde på?


Ad

1/ Hvis man ønsker øget ansvar fra andre (eller sig selv), skal der følge indflydelse med. Er lederen parat til at give indflydelse?

Konsekvensen er mere vidtrækkende end det lyder i en enkelt sætning.

Hvis du at andre påtager sig ansvar, skal du også overlevere indflydelse. Det kræver, at du skaber et system eller rammer, der gør det muligt med reel indflydelse for medarbejderen/lederen, for eksempel over sin tid, sine beslutninger, ressourcer. Du skal uddelegere og samtidig lade dem påtage sig indflydelse. Det gør de ikke, hvis de bliver bremset, hver gang de tager en beslutning.

2/ Hvordan skal det kommunikeres, så medarbejderen tror på og forstår konsekvensen af det øgede ansvar med indflydelse? Hvad skal der til for at medarbejderen kan lære at udfylde et rum til mere ansvar? Hvem lærer hende konsekvensen eller støtter undervejs ved at følge op?

Hvis man som leder pålægger ansvar uden af afgive indflydelse, skaber man øget sandsynlighed for stress og udbrændthed. Man har nemlig givet flere pligter uden at lade medarbejderen få større autonomi til at bruge sin egen vurdering og egne færdigheder til at løse opgaven.

Det er en klassisk problemstilling, når en leder stiger i graderne.

Fra specialist til leder kan det være svært at afgive sin kompetence til at løse opgaven og overlade det til en anden.

Fra leder af medarbejdere til leder af ledere skal man afgive muligheden for direkte påvirkning og arbejde på mere strategisk niveau med øje for at lykkes igennem andre lederes færdigheder.

Ansvar uden indflydelse skaber unødigt pres.

Ansvar med indflydelse skaber solid hjælp, kreativitet og øget kvalitet.

God fornøjelse med din udvikling som leder.


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.