Traume, hvad er det?

Skrevet d. 14-11-2016 16:16:42 af Christin Walter - Coach, Mentor, Parterapeut, Stressterapeut, Søvnterapeut, Stresscoach, Sexolog, Familieterapeut/-rådgiver, Bio-neurofeedback behandler

(Traume er af græsk oprindelse og betyder slag eller skade, det henviser til resultatet af en begivenhed).

 

Vi definerer i dag, stadig ordet som en reaktion. Det er sår eller aftryk på sjælen, der kommer ved en traumatisk oplevelse, som kan udløses både gennem fysisk, psykisk og kombination heraf.

Traumatisering kan også foregå gennem daglige doser af uoverkommelige stresspåvirkninger, hvor vi handler og agerer ud fra gamle uhensigtsmæssige overbevisninger; som især barndommen har en stor betydning for i udviklingen af vores nervesystem. Traumatisering kan således være et resultat af fx alvorlig omsorgssvigt og andre uhensigtsmæssige programmeringer, der er lagret i vores underbevidsthed i alderen 0-6 år.

Men kan også i visse situationer finde sted på grundlag af en enkelt voldsom traumatiserende begivenhed som fx den unge pige jeg mødte på sygehuset; ”hun slog op med sin kæreste i hans hjem, på vej ned af havegangen, blev hun stukket ned bagfra – ja, af den tidligere kæreste og med en kniv!”

 

Overvældende oplevelser får vores organisme til, at reagere med en trusselreaktion, som giver oplevelsen af, at ”blodet fryser til is”, ”sjælen ryster”, hjertet står stille, iltmangel eller voldsom kvalme mm., da vi mennesker er unikke og ikke alle reagerer, som der står i bøgerne, kan din reaktion være anderledes.

Ved oplevelsen af en traumatiserende begivenhed kommer, der således ikke blot sanseindtryk fra omverdenen; men også feedback fra det indre miljø i kroppen, fra nervesystemet og tanke (hovedet) og følelsessystemet (sjæl og hjerte).

 

Dit nervesystem kan ”løbe af med dig” og der skabes ubalance i dit hjerte, din krop, sjæl og det påvirker tanken. Det vælger jeg indimellem at måle med udstyr fra HeartMath, da vores rationelle hjerne godt kan lide det.

Fysiologiske reaktioner er styret af det autonome nervesystem, som er den del af nervesystemet, der ikke er ”viljestyret” (eksempelvis dit hjerte, kan du ikke via viljen få til at slå eller stoppe med at slå). Vi kan dog alligevel skabe balance ved at bruge nogle af kroppens gateways og derved indirekte ”styre” hjertet.

 

Når vores organisme oplever, at være i livsfare, vil vi automatisk gøre noget, for at forbedre vores overlevelses chancer. Dyret i os reagerer.

 

Det kan også forklares således:

Kroppen og sindet er så at sige bygget til at bevæge sig i bløde kurver mellem hvile og aktivitet. Opstår der pludselig en trussel, der aktiverer krop og sind og det ikke bliver lagt stille ned, men i stedet stivner, er det, at traumet opstår. Det som oftest udløser, at oplevelsen ikke bliver lagt stille ned er tidligere ubearbejdet oplevelser eller uhensigtsmæssige programmeringer fra barndommen. Det udløser en domino effekt – eller det er den dråbe, der får bægeret til at løbe over- selvom det måske var en lille dråbe. Der opstår i denne situation en overbelastning i nervesystemet.

 

Overbelastningen i nervesystemet består i, at den forstærkede energi, der instinktivt samles i kroppen i en truende situation til brug for enten kamp, flugt eller frys bindes til nervesystemet, såfremt energien ikke bliver udløst.

Energien fryser sig i stedet fast i kroppen som uforløst energi.

At denne uforløste energi fryser sig fast i vores krop, er et fænomen, der ses hos os mennesker, idet vi på grund af vores højt udviklet rationelle hjerne, kan have tendens til, at bremse den cyklus vores mere primitive hjerne har sat i gang, når vi har følt os truet. Altså vi lytter ikke til, hvad vores krop, sjæl og hjerte fortæller os.

Hos andre pattedyr opløses denne ophobning af energi efter en trussel enten ved naturlige ryst - og løbebevægelser, og ligeledes fordi der ikke er denne del af den ”ny hjerne/den rationelle” hjerne til, at forhindre, at dette instinktivt forløses igen.

 


Hvilke symptomer kan du opleve, hvis du er traumatiseret?

Nogle af de symptomer et menneske kan opleve efter, at det har været udsat for en overvældende oplevelse er følgende:

overstimulering: fysiske symptomer, som muskelspændinger, sved, øget puls,

og mentale symptomer: bekymringer, overaktivt sind

sammentræning: det autonome nervesystem sørger for, at blodet trækkes væk fra organer og hud og ledes til de muskler, der skal bruges ved kamp eller flugt situation, således at disse bliver ekstra spændte og beredte. – som giver fx myoser, nakkestivhed/-ømhed, uforklarlige smerter i muskler og led, hovedpine og svimmelhed.

dissociering/adskiller, fortrænger og fornægtelse: for bedre at kunne udholde en overvældende oplevelse, kan vi dissociere os fra det – tage mentalt afstand til den, og senere fornægte at oplevelsen er fundet sted. (men den bliver lagret i os som en ny uhensigtsmæssig programmering)

Følelser af hjælpeløshed, ubevægelighed og stivnen: Et overbelastet nervesystem kan føre til opgivelse og en følelse af, at være frosset fast og ikke kunne komme ud af tilstanden.

Gentagelsetvangen: En trang til, at genudspille den traumatiske situation for, at konfrontere og bearbejde det med henblik på, at blive forløst fra den.

 

Hvad kan du gøre, hvis du er traumatiseret?

Hvis du nyligt har oplevet en eller flere traumatiske hændelser, er den bedste forudsætning for, at traumet ikke fryser sig fast  i nervesystemet, at tale om hændelsen, skabe balance i dig og få kroppen med. Vejen her er balanceret vejrtrækning.

Få det fortalt til nogen, måske ikke decideret alle detaljer om hændelses forløbet, da dette kan medføre en re - traumatisering, hvis du går ind i hændelsen og oplever den, som om den skete her og nu, med de dertilhørende følelser og sansninger.

Dog er det vigtigt, at få gjort opmærksom på, at du har oplevet noget, der ikke er okay.

Tag dig af dig selv, ved at stoppe op, og få søgt hjælp i form af terapeutisk assistance eller lægefagligbistand, hvis du har fysiske skader. Vigtigst er det at få kroppen med, da vores følelser bor i kroppen og oplevelserne lagres der, bevidstheden fylder kun 5%.

 

Det er vigtigt ikke at tro, at du kan glemme hændelsen og at den går væk af sig selv, for den vil være i dit nervesystem, lagret i din krop og sjæl, samt lave ”rav i den” helt ned på celleplan via hormonbalancen og det autonome nervesystem, der ligeledes styrer dine indre organer, musklernes spændingstilstand samt din døgnrytme.

Ligeledes kan traumet få sit udtryk gennem det ubevidste i dine drømme, som vi kalder for ”mareridt”. De ovennævnte symptomer vil præge din hverdag. Måske er du usikker på om du virkelig ER traumatiseret og måske mere har oplevelser fra barndommen, der danner grundlag for den måde du oplever verden på, den dag i dag.

Oplever du, at du sidder fast i følelser og gamle mønstre, der fx udspiller sig i dine relationer. Dette kan også kaldes mikro - traumer eller ”bad clusters”.

Denne form for traumatisering har identisk indvirkning på dit nervesystem, din krop, dit helbred, dine tanker og følelser.

Du vil ligeledes have gavn af, at få løsnet op på disse fastfrosne traume-energier. Dette kan foregå gennem terapi, hvor du kan kigge tilbage og bearbejde årsagen til din nutidige tilstand, dine nutidige følelser, tanker og  mønstre, hvor du oplever du reagerer og føler uhensigtsmæssigt.


Du er hjertelig velkommen;o)

#66heartdays

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.