"Tale er sølv - tavshed er guld...!"

Skrevet d. 14-11-2017 13:45:46 af Jesper Sloth - Parterapeut, Stresscoach, Psykoterapeut MPF, Coach, Supervisor

Så fortsætter jeg den lille serie om talemåder! Sætningen ovenfor er blevet - og bliver - brugt på ganske forskellig vis. Ofte bliver sætningen benyttet, når man synes, at nogen har talt længe eller for længe. Altså nærmest med den betydning at nu synes jeg, du skal tie stille. 

Ordene bliver også benyttet, når nogen søger at hindre andre i at ytre sig - altså i betydningen: "Det bedste I kan gøre her, er at tie stille - vi ønsker ikke at høre jeres mening!"

Men ligesom med de andre talemåder, jeg kigger lidt nærmere på her på bloggen, så lad os også lige se nærmere på denne!

Først og fremmest siger sætningen, at vi har med to ædle metaller at gøre - at begge er værdifulde. 

Det er også værd at bemærke, at tilsammen udgør talen (sølvet) og tavsheden/stilheden (guldet) en helhed. For ligesom al musik er en kombination - en vekslen imellem - toner og pauser, således er også kommunikation og samtale en vekslen mellem ord (tale) og tavshed (lytten). Prøv at tænk på en smuk melodi, du kender, og forestil dig så, at du fjerne mellemrummene/pauserne mellem de enkelte toner. Det bliver noget rod! Ligesådan med kommunikation: Jo bedre balance der er mellem hvor meget, der tales - hvor mange ord, der benyttes - på den ene side og pause og lytten på den anden side, desto bedre og mere tilfredsstillende vil kommunikationen være.

Min erfaring både som privat person og som underviser og terapeut er, at der meget ofte er ubalance i form af for meget snak - for mange ord og for lidt lytten og tid til refleksion i forhold til det, der siges. I den slags situationer tænker jeg tit: "Tale er sølv - tavshed er guld!" i den forstand, at lige her og nu ville det være guld værd, hvis vi turde pause  ind imellem alle ordene, alle sætningerne, alle svarene og modsvarene....

I min praksis arbejder jeg målrettet og konkret med at inspirere til en mere sund balance imellem at tale og at lytte - at der skabes plads til både sølvet og guldet!

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.