Støtte til procesledelse af skolereformen

Skrevet d. 8-11-2014 11:30:53 af Birgitte Grønbech - Psykoterapeut MPF, Parterapeut, Stressterapeut

Af psykoterapeut, socionom Jesper Sloth og stresskonsulent, cand.merc. Birgitte Grønbech.

Skolereformen er under debat og der udtrykkes bekymring fra lærernes side. Særlig bekymrer det lærernes formand, Anders Bondo, at reformen og implementeringen af denne skal overvåges af konsulentfirmaer som McKinsey. Som proceskonsulenter kan vi godt forstå bekymringen. Målstyring i sig selv er fint, men overdoseret - og uden tilstrækkelig procesdialog - opleves det ekstremt topstyret, unuanceret og fikserende. Skolereformen kalder på en helhedsorienteret og bæredygtig ledelsesproces, så vi sikrer de bedste vilkår for uddannelsen af vore børn og unge, der er Danmarks vigtige udviklingsressource.

Hvis målet er et kvalitetsløft for eleverne, er lærernes forudsætninger for at udvise empati, socialt engagement, relationskompetencer, kreativitet, arbejdsglæde og fagligt overskud essentielt. En stensikker ”killer” til dette er at stresse lærerne. Og er der noget der stresser, så er det, når man mister sin fornemmelse for at have indflydelse på sin hverdag, sit arbejde og den konstruktive dialog med ledelsen.

I vores optik er vi nødt til at se på situationen helhedsorienteret. Det kan illustreres med en ledelsesmatrix der har fire kvadranter I) Handling, II) Styring, III) Undersøgelse og IV) Nærvær. Indtil videre har skolereformen været mest præget af de første tre. Men hvad er nøglesuccessfaktoren, når vi har med skoler at gøre? Det er nærvær! Lærerværelset er så absolut maskinrummet og her gælder ikke de samme regler for målstyring som på en maskinfabrik. 

Der er kommet langt mere opmærksomhed på nærvær gennem det seneste årti. Det kan blandt andet ses af Lars Kolinds og Jacob Bøtters ”Unboss” og Sten Hildebrandt og Michael Stubberups ”Bæredygtig Ledelse”, som er blevet anerkendt ledelseslitteratur. Tilsyneladende er det dog svært at håndtere nærvær i politisk styrede processer som skolereformen.

Men hvis der ikke sikres tilstrækkelig opmærksomhed og tid på at undersøge lærernes hverdag og de udfordringer, der er med at undervise, udvikle og inspirere børn og unge i grundskolen, så kan vi let stå i en presset situation. Lærerne bliver stressede og mister deres kvaliteter som lærere, sygefraværet stiger (hvilket allerede er en realitet), der sker dyre og tidskrævende professionsskift og tab af værdifuld erfaring.

Dette står i modsætning til det kvalitetsløft som reformen sigter på. 

Vi håber derfor, at der bliver skabt tilstrækkelig opmærksomhed på at skabe ægte, nærværende dialog, lytte og afstemme processen i forhold til lærerne på den enkelte skole herunder hvordan de fysiske rammer skal understøtte gode vilkår for at være lærer.

Vel er der gode tanker og ideer bag skolereformen og selvfølgelig er det en god ide at følge den på vej med observationer om implementeringen. Men den kritiske debat om målstyringen bør ikke negliceres. Hvis der ikke bliver en sund dialog om processen, ikke mindst med lærerne, så går det nok som HC Andersen illustrerede i Klodshans. De kloge brødre, der var så intellektuelt vidende og målrettede havde mistet evnen til at se, mærke og tage det ind de mødte på deres vej. Og derfor nåede de ikke i mål –  de evnede ikke nærværets og dialogens kunst.
 
Coping Capacity hjælper med at skabe rammer for dialog og processer, hvor nærvær prioriteres.

På 89 88 55 33 tager vi imod henvendelser og spørgsmål.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.