Sorg - Hver gang et menneske dør, er der i gennemsnit 4 personer som efterlades i sorg.

Skrevet d. 23-4-2018 20:51:15 af Carina Højris Nordberg - Psykoterapeut MPF

I Danmark dør mellem 50.000-55.000 mennesker årligt, og hver gang 1 person dør, er der i gennemsnit 4 mennesker som efterlades i sorg. Sorg er en naturlig del af livet, og er noget som vi alle kommer i berøring med i løbet af vores liv. Tabet over nærtstående mennesker vi holder af, relationer der går tabt og livet der bare ikke blev som vi havde regnet med, sorg har mange udtryk. Sorg er derfor ikke noget som skal behandles væk, der er ikke tid på hvor længe sorg varer og der findes ingen rigtig måde at sørge på. Selvom det er en naturlig del af livet, kan sorgen føles som en stor belastning.

Symptomer på sorg kan være følelses- og adfærdsmæssige eks. chok, angst, tristhed, vrede, skyld, håbløshed, forladthed, ensomhed, og modløshed. Samt uro, træthed, tendens til at isolere sig, rastløshed og grådlabilitet. Men sorgen kan også have udtryk af somatisk eller kognitiv karakter som eks. hukommelsesbesvær, søvnbesvær, ændret vejrtrækning, nedsat energi, kvalme, svimmelhed og mange andre….

I Danmark findes der ikke kliniske retningslinjer for sorgbehandling, og jeg har gennem mine 20 år som sygeplejerske i sundhedsvæsenet oplevet, at der findes rigtig meget sorg hos sygdomsramte og efterladte.

Der har været øget fokus på sorgpolitik på arbejdspladserne, og mange er godt i gang. Men der er også forsat arbejdspladser, hvor der ikke findes en sorgpolitik. 4 ud af 10 voksne efterladte har været sygemeldt efter et dødsfald. Man regner med at 73.000 mennesker har skjult deres sorg i frygt for at blive fyret fra deres job. 3, 4 milliarder kroner koster det, at vi ikke er bedre til at spotte, forbygge og behandle sorg hos efterladte.

Nogle mennesker opsøger tidligt i sorgen en terapeut, netop fordi det kan være lindrende at tale om sorgen. Andre opsøger først hjælp, når sorgen er så kompliceret, at de ikke er i stand til at opretholde / fungere i deres hverdag. Når en klient kommer i min praksis for at tale om sin sorg, handler det derfor ikke om at behandle sorgen væk. Men det kan være en støtte og hjælp, at tale om sin sorg til en professionel som ikke har ”følelser i klemme”. I samtaleterapien handler det især om, at den sørgende genvinder sin balance og tilpasser sig tabet.

Jeg har mange års erfaring i at tale med mennesker i sorg og krise, og de udfordringer man gennemgår som sygdomsramt, efterladt og pårørende. Du er velkommen til at kontakte mig, og høre om samtaleterapi kunne være noget for dig. 

Carina Højris Nordberg, Psykoterapeut MPF

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.