Sæt ord på jeres forhold??

Skrevet d. 7-1-2017 17:28:34 af Christin Walter - Coach, Mentor, Parterapeut, Stressterapeut, Søvnterapeut, Stresscoach, Sexolog, Familieterapeut/-rådgiver, Bio-neurofeedback behandler

K/ærlighedspagten kan f.eks. indeholde paragraffer om:?


Roller

• Hvem ønsker I hver især at være i forholdet?

• Hvad ønsker I hver især at have i forholdet og hvorfor?

• Hvad vil I hver især give i et forhold?

• Hvad ønsker I hver især at modtage i et forhold?

• Hvilket kærlighedsliv ønsker i for jer selv og hinanden?

 

Kærlighedsprincipper

Sæt ord på jeres forhold??K/ærlighedspagten kan f.eks. indeholde paragraffer om:?Roller

• Hvem ønsker I hver især at være i forholdet?

• Hvad ønsker I hver især at have i forholdet og hvorfor?

• Hvad vil I hver især give i et forhold?

• Hvad ønsker I hver især at modtage i et forhold?

• Hvilket kærlighedsliv ønsker i for jer selv og hinanden?

 

Kærlighedsprincipper

• Hvad synes I hver især, der skal til, for at kærligheden kan blomstre og udvikles?

• Hvad er det vigtigste i forholdet? (hvis det eksempelvis er respekt, så sørg for at afdække, hvad respekt betyder for jer)

• Find jeres kærlighedssprog (læs eksempelvis "Kærlighedens 5 sprog" af Gary Chapman sammen)

• Vis hverdagsmodet - fortæl dagligt hinanden, hvordan I har det, hvad jeres udfordringer er i livet generelt og i forholdet.

• Giv plads og frihed.

 

Kærlighedsblokkere

• Hvad skal I undgå for at kunne opbygge et udviklende forhold? (ikke dømme, ikke klistre, ikke kontrollere osv.)

• Diskuter f.eks. følgende eksempler på kærlighedsblokkere: Ikke nok tid med hinanden. Ikke nok tid alene. Manipulation og kontrol frem for at give plads til forskellighed. Spil for galleriet frem for ærlig snak. Angst for at gå i kødet på problemerne.

 

Når I har fundet ud af, hvor I står i forhold til alle de skitserede emner og problematikker, kan I gøre status:

Hvordan har jeres kærlighed det lige nu?

På hvilke områder kan I evt. gøre noget anderledes?

Husk, at det vigtige måske ikke er, hvor forskellige eller ens vi er, men snarere, hvad vi tillader os selv og hinanden at være.

Uanset om forholdet er gammelt eller nyt, kan en k/ærlighedspagt også gøre jer mere bevidste om jeres parforholds styrker.

Dyrk de gode sider. Jo mere i dyrker alt det positive, jo mindre betyder forholdets svage punkter.

• Hvad synes I hver især, der skal til, for at kærligheden kan blomstre og udvikles?

• Hvad er det vigtigste i forholdet? (hvis det eksempelvis er respekt, så sørg for at afdække, hvad respekt betyder for jer)

• Find jeres kærlighedssprog (læs eksempelvis "Kærlighedens 5 sprog" af Gary Chapman sammen)

• Vis hverdagsmodet - fortæl dagligt hinanden, hvordan I har det, hvad jeres udfordringer er i livet generelt og i forholdet.

• Giv plads og frihed.


Det er skønne, gode værktøjer i parforholdet, men grundprincipperne kan bruges i alle KÆR-LIGHEDs relationer, specielt og meget gerne til andre i familien, såsom børnene. Tak.


På hjertelig gensyn;o) 


#66heartdays

 

  

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.