Nytårsmålsætning set fra 4 perspektiver

Skrevet d. 5-1-2015 13:53:55 af Henriette Høeg - Stresscoach, Coach

Henriette Høeg, der er certificeret Stresscoach hos Coachingzonen og Positiv Psykologi Vejleder, giver gode råd til hvordan du kan bruge det nye år til at sætte nye mål for din karriere. 

Nytåret er anledning til refleksion

Da 2014 gik på hæld, var det en god anledning til både at gøre status over året, der var gået og til at sætte sig nye mål for 2015. Det hænder rigtig ofte, at vi ikke er  bevidste om, hvad vi ønsker. Vi registrerer måske bare, at ”det kører der ud af”, eller det modsatte.  Vi oplever også, at der er opgaver, ting eller situationer vi er trætte af, kede af eller kunne ønske var anderledes.

Er græsset grønnere i 2015…?

Det kan være godt at starte det nye år ud med en bevidsthed om, hvad du gerne vil gøre mere af, eller hvad du gerne vil holde op med. Måske behøver du ikke at søge væk eller skifte spor, når du opdager og fokuserer på, at der allerede er masser af dine værdier, der bliver opfyldt dér, hvor du er. Og at du ved at være proaktiv – frem for reaktiv – kan du nå langt.

Målsætning med hvilket formål?

Mål er med til at motivere og skabe retning, hvilket giver de bedste betingelser for at opnå trivsel og glæde. Og når vi trives og er glade, er der de bedste betingelser for at performe og nå de mål, der betyder noget.

Beslut dig for, hvad dit mål skal være i 2015.

Jo mere specifik og realistisk du er omkring din målsætning, jo større chance er der for, at du når derhen, hvor du gerne vil være. Prøv at bruge denne model til at kigge på dine mål ud fra 4 perspektiver.

1. Hold fast i det, der virker

 • Hvilke ting vil du gerne holde fokus på og holde fast i, fordi de støtter dig på vejen til dit mål?
 • Hvilken adfærd har du allerede, der støtter op om dit nye mål? Hvad skal du fortsætte med at gøre?
 • Hvilke styrker og kompetencer har du nu, når du trives og er i flow?
 • Overvej, hvordan de enkelte styrker kan være med til at bane vejen til dit mål.
 • Hvilke overbevisninger har du allerede, der støtter dig.
 • Hvad tror du om dig selv – dine kompetencer – dine muligheder – dine kollegaer – din chef……?

2. Giv slip

Stil dig selv spørgsmålet, hvad det er tid til at give slip på eller holde op med, fordi det forhindrer dig i at nå i mål?

Ofte kan vi have en tendens til at ville af med noget, som vi ikke har kontrol over. F.eks. chefens adfærd, kollegaens manglende kompetencer, dårlige systemer eller noget andet. Når vi retter blikket ud ad i stedet for ind ad, er der risiko for at blive reaktiv og give andet og andre skyld for ikke at komme i mål. Der bliver brugt ord og vendinger som: "Det er også, fordi...." eller " når hun gør sådan, så kan jeg ikke"...... 

Derfor er det vigtigt, at du holder dig på egen banehalvdel, når du kigger på det, du skal give slip på.Det kan f.eks. være dine "dårlige" vaner, gamle leveregler eller hæmmende overbevisninger. Alt sammen ting, der ligger inden for dit eget kontrolfelt.

3. Opnå

 • Hvad ville være godt at opnå eller gøre mere af, fordi det vil give dig mulighed for at indfri dit mål?
 • Hvad kunne du fremadrettet gøre eller gøre mere af?
 • Hvad kunne du blive bedre til?
 • Hvilke nye færdigheder eller kompetencer kunne gøre en forskel i forhold til dit mål?
 • Hvilke nye tanker kunne du med fordel tænke, som ville støtte dig i at nå dit mål?

4. Undgå

Stil også dig selv spørgsmålet, hvad er det, du ser, at andre gør, som du selv ønsker at undgå, fordi det ville forhindre dig i at nå i mål?

Det kunne fx være at brokke sig, tro for lidt på sig selv og egne kompetencer, sladre om andre, spille martyr, glemme at sige til og fra, lave overspringshandlinger og brandslukningsopgaver frem for at holde fokus på at gøre det vigtigste først.

5. Lav en plan, så du når i mål

Når du har kigget på din målsætning fra de 4 perspektiver, så spørg dig selv: "Hvad vil gøre den største forskel at tage fat på først"? Og læg så en plan for, hvordan det skal blive en realitet enten at "holde fast i", "give slip på", "opnå" eller "undgå" den eller de ting, du ønsker.
 
Når du laver planen, så gør den gerne så konkret og specifik som muligt - med tidshorisont, motivation og formål. Du kunne fx skrive:

 • Den 5. januar 2015 siger jeg til min kollega, at jeg lyst til at løse en bestemt slags opgave. Formålet er, at jeg kan bruge mine styrker og kompetencer bedst muligt. Det vil give mig glæde og overskud i hverdagen.
 • Efter ferien udfordrer jeg mig selv og holder er oplæg til teamet. Formålet er, at jeg viser, at jeg kan udføre den slags opgaver. Det vil give mig styrke til at fortsætte frem mod mit mål.
 • Efter nytår prioriterer jeg mine opgaver hver dag - hvad er vigtigst, næst vigtigst, ikke vigtigt i dag. Formålet er at undgå brandslukning og indre uro. Det vil give mig mulighed for at komme i mål på de vigtigste opgaver.

Det sidste gode råd om at sætte mål for sig selv

Slut eventuelt af med at spørge dig selv:

 • Hvordan ved jeg, at jeg er i mål”?
 • Hvad er mit bevis på, at jeg er i mål – er det en tanke, en følelse, et konkret synligt bevis så som lønforhøjelse, forfremmelse, et nyt kontor, en ny firmabil, glæde og overskud eller…?

Og sørg så for at fejre dig selv og din succes, når du er i mål….

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.