I balance og udvikling efter langvarig sygdom

Skrevet d. 8-11-2014 11:24:14 af Birgitte Grønbech - Psykoterapeut MPF, Parterapeut, Stressterapeut

Det er en krise at opleve en sygdomsperiode med stress, kræft eller andet der ryster eksistensen. Heldigvis giver kriser også mulighed for personlig vækst og udvikling. Bag om krisen får vi lejlighed til at se nærmere på de ressourcer vi har at gøre godt med og hvordan vi forvalter dem på en frugtbar og bæredygtig måde.

Hvis vi skal have mulighed for at se på det opbyggelige og ressourcefyldte kræver det, at vi skaber et rum til at mærke og slippe de svære følelser, som krisen af stedkommer. Et meget enkelt billede på den proces er givet af forskeren i psykoterapi Leslie Greenberg: Man kan ikke forlade et sted, før man er ankommet. Vi kommer først helt igennem krisen, når vi anerkender de svære følelser den afstedkom. Men de smertelige følelser fortrænges og gemmes mere eller mindre, mens vi gennemlever krisen. Mennesket har jo et fantastisk kriseberedskab og klarer det med en indstilling som: ”Dette her skal jeg bare igennem”.

Sådan havde jeg det selv, da jeg i 2007 blev behandlet for lymfekræft. Det var livsbekræftende at opleve al den støtte jeg fik fra familie, venner, hospitalspersonale, kollegaer og arbejdspladsen. Men jeg var i chok og overlevelsestilstand og derfor var jeg typisk meget unuanceret i min kontakt til mig selv. Jeg lukkede af for den dybe sorg over at være ramt af en livstruende sygdom og lukkede til gengæld op for ”nu smøger vi ærmerne op” tilstanden. 

Den overlevelsesstrategi og de tankemønstre vi etablerer i et sygdomsforløb kan dukke op i kommende stresssituationer. Mennesker forfølger simpelthen vaner og tankemønstre, som har virket. Nogle af de overlevelsesmønstre, der var konstruktive under en sygdomskrise, er decideret destruktive efter krisen, da har rødder i en stressadfærd. 

Hvis du har gennemlevet en nedtur med stress, depression eller alvorlig sygdom kan et mindfulnessforløb hjælpe dig tilbage til en nuanceret sansning og evne til nærvær. Effekterne fra mindfulness er helende for din mentale og psykiske tilstand, men det er også en måde du kan få styrket din mentale kapacitet: koncentrationsevne, fokusering, hukommelse, stress-coping og evne til at være mindre impulsstyret. Du kan dermed også opkvalificere dine personlige kompetencer som familiemenneske og som arbejdstager.

Jeg udbyder et mindfulnessforløb eller et individuelt tilbud til dig, der gerne vil trygt og målrettet i gang efter et sygdomsforløb. Der vil både være øvelser i mindfulness, samtaler og opgaver i personligt lederskab.

Målet med forløbet er at du:

  • opøver en mindfulnesspraksis
  • afklarer og erkender nye fysiske og mentale grænser
  • sætter mål og fokuserer på opbyggelige tankemønstre
  • erkender stærke sider og potentialer
  • håndterer og bearbejder svære oplevelser
  • etablerer selvstøtte og ny mening

Når du møder dig selv og det som du har stået igennem i en sygdomskrise, kan krisen også vende din livsbane til en blomstringsproces eller som de socialmedicinske forskere Tedeschi og Calhoun kaldte det: post traumatisk vækst. Hvis du skaber plads og rum til det, kan du opleve at sygdomsforløbet bliver afsættet til en forandring. For eksempel at du får en ægte tilfredshed, glæde og sætter dig i stand til at foretage nogle bæredygtige valg og prioriteringer, som skaber en sund balance i dit privat- og arbejdsliv. 

Der er selvfølgelig mange veje gennem livet. Hvis du har fået lyst at vide mere, er du velkommen til at kontakte mig på 8988 5533.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.