Hvordan kan det passe, at negative/depressive tanker ikke gør os syge?

Skrevet d. 15-9-2018 21:43:09 af Benjamin Kobborg - Psykoterapeut, Supervisor, Coach, Stressterapeut

Kan det virkeligt passe?

I megen terapi, bruger man umådeligt mange kræfter på at omstrukturere negativt til positivt, hvor det negative antages at gøre os syge. Hvis ikke det hænger sådan sammen hvordan så? Forskningen inden for den metakognitive terapi har vist, at det ikke er tankerne i sig selv, men vores konstante fokus på dem og vores "mertænkning", som gør os syge.


Alle mennesker har negative tanker, MEN IKKE ALLE ER SYGE...??

Alle mennesker har negative tanker om fx sig selv - "jeg dur ikke til noget" "jeg er ikke noget værd" og tusind andre. Det interessante er, at det ikke er alle, som ryger ned med fx angst, depression, stress, ocd mv.. Forskningen viser, at de af os, som grubler, overtænker, lader tankerne køre i ring i time efter time, for at finde forklaringer, for at forberede os, så vi undgår det vi er bange for, eller ganske enkelt fordi, vi ikke har kontrollen, så vi kan lade være - Ja, det er de af os, som bliver syge.

Alle med angst relatere diagnoser kender også til undgåelse, til at undvige de ubehagelige tanker, eller til at forsøge at stoppe dem. Prøv at se med i videoen her og se, hvad den strategi gør ved os... Den lægger beslag på al vores energi og opmærksomhed og retter vedblivende vores fokus på det vi ønsker os fri fra, nemlig angst, stress, depression mv.


Hvad skal man så??

Hvad skal man gøre istedet? Det lyder provokerende og man kan blive helt vred over enkeltheden, men forskningen viser, at man så at sige skal gøre - ingenting. Metakognitiv terapi handler helt konkret om at lære at lade sine tanker være i fred, så psyken for lov til at regenerere. Det lyder enkelt og det er det også, men det er ikke let - derfor har mange god gavn af en psykologisk rådgivning i processen væk fra psykisk mistrivsel. 


Kontakt Benjamin Kobborg, metahusdk, og hør mere - DER ER ANDRE MULIGHEDER, END AT LADE MISTRIVSLEN BESTEMME.


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.