Hvad er psykodynamisk terapi?

Skrevet d. 22-10-2018 14:04:06 af Magnus Rösing - Psykoterapeut MPF, Terapeut, Coach, Parterapeut

Vores følelses- og handlingsmønstre skabes i samspil med vores nærmeste omgivelser, fra vi er helt små. I dynamisk psykoterapi arbejder vi på at forstå dette samspil ved at erfare, hvordan det er til stede her og nu, i samspillet mellem dig og terapeuten.

Der findes to hovedretninger inden for psykoterapi i Norden i dag: den kognitive og den psykodynamiske. Den kognitive terapi arbejder direkte med at ændre dine negative tankemønstre og dermed din adfærd i bestemte situationer, som er vanskelige for dig. Den dynamiske og eksistentielle terapi arbejder derimod på at hjælpe dig til at forstå din måde at være på og dine reaktioner ud fra din livssituation og livshistorie. Vi tror, at det lille barn en gang etablerede et særligt handlingsmønster, som det handlede ud fra, fordi der for det lille barn den gang ikke var alternativer. I disse handlingsmønstre var der også indlagt en strategi, for hvordan barnet kunne glemme sig selv eller visse dele af sig selv for at kunne fungere eller overleve i den situation, barnet befandt sig i. Ofte ligger denne strategi stadig dybt i den voksne. Det at forsøge at forstå denne stadig aktive og levende strategi er en del af terapiarbejdet. Og en sådan strategi må ikke afvises ved at blive kaldt ”negative tankemønstre”, der var tale om nødvendige løsninger for et udsat barn! Den gang barnet var barn. Vi tror, at det kun er gennem en sådan forståelse og en sådan måde at se det på, at det for alvor er muligt at ændre noget.

Den psykodynamiske terapi bygger på psykoanalysen og har samtalen mellem klient og terapeut som sit grundlag. Min rolle som terapeut er ikke at give dig gode råd, men at lytte opmærksomt til din tale, dit kropssprog og det, der sker i rummet, så vi sammen kan begynde at forstå, hvad det er for nogle drivkræfter i din psyke og dit liv, der har været med til at skabe den situation, du befinder dig i lige nu.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.