Heling af medafhængighed 1 af 2

Skrevet d. 20-1-2018 12:44:21 af Erik Tams - Psykoterapeut, Kropsterapeut, Stresscoach, Coach

Dette blogindlæg handler om medafhængighed og om heling fra medafhængighed. Hvis du kan identificere dig med termen medafhængighed (primært fokus på andre fremfor dig selv) og måske har været i en usund relation med en narcissistisk person, så er denne blog for dig.

 

Bloggen er opdelt i 2 dele. I den første del beskrives den underliggende psykologiske problemstilling, og i den anden del beskrives de væsentligste elementer i vejen til heling.

 

Den grundlæggende problematik som medafhængig

Medafhængighed kan som nævnt i mit første blogindlæg om medafhængighed og narcissisme beskrives som en “overdrevet” orientering mod andre og deres behov fremfor egne behov. Den definition er dog kun en beskrivelse af de synlige symptomer. Under symptomerne ligger der en række forhold, som er vigtige at kende til.

 

Disse forhold kan beskrives som:

 

Ydre symptomer (synlige for andre)

Medafhængighed - (tiltrækning til narcissistiske personer og fokus på andre fremfor en selv)

Indre symptomer (synlige for personen selv)

Patologisk ensomhed - (bevidst)

Konsekvensen af fundamentet

Giftig skam - (delvis bevidst)

Fundamentet

Relationstraumer - (som oftest ubevidste)

 

 

I min forståelse er fundamentet for udviklingen af medafhængighed relationstraumer. Relationstraumer er i modsætning til andre traumer ikke nødvendigvis enkeltstående begivenheder, som opleves livstruende, men kan derimod være mange mindre begivenheder, som opleves i relationen til primære omsorgsgivere. De har en tendens til at blive fortrængt fra bevidstheden for, at personen kan fortsætte livet uden at blive løbende overvældet af de traumatiske oplevelser. Traumerne lever således stadig i personen (resten af livet, hvis ikke de bliver forløst), men de lever ubevidst.

 

Konsekvensen af relationstraumer er, at personen ubevidst forlader dele af sig selv i forsøget på at tilpasse sig og opnå kærlighed samt undgå yderligere traumatisering. Herved skabes en identificering med en “falsk personlighed” - dvs. en tilpasset og mere ufleksibel personlighed, som er afgrænset fra de dele af personen, der potentielt kunne føre til tab af omsorg/kærlighed og yderligere traumatisering.

 

Denne tilpasning og afgrænsning fører til udviklingen af en grundlæggende forkerthedsfølelse - også betegnet som giftig skam. Giftig skam kan bedst beskrives som en oplevelse af være forkert helt ind til den inderste kerne, og kan føles uoverkommeligt smertefuldt at komme i kontakt med, hvorfor den i mange tilfælde optræder ubevidst og kun manifesteres i det bevidste under særlige omstændigheder.

 

Når først den giftige skam er “etableret” hos den kommende medafhængige person, er der ikke langt til oplevelsen af patologisk ensomhed. Patologisk ensomhed bygger ovenpå den giftige skam og opstår hos den medafhængige person, fordi personen har forladt dele af sig selv og sin egen person uden at have kendskab eller adgang til de traumer og den skam, der ligger som fundamentet i personens korthus.

 

For at undgå at mærke den patologiske/overvældende ensomhed og den giftige skam fokuserer den medafhængige person sin opmærksomhed ud af. Den strategi virker på kort sigt, hvor personen kan opleve, at følelsen af ensomhed forsvinder. Problemet er, at ensomhedsfølelsen er bundet op på andre personer, og at den medafhængige person derved bliver afhængig af andre (og gerne narcissistiske) personer for at føle sig hel. Samtidigt fjerner personen sig mere og mere fra de undertrykte og fraskilte dele af sig selv, og kommer derved til at forstærke den underliggende oplevelse af ensomhed.

 

De bagvedliggende mekanismer, der fører til medafhængighed er ikke nødvendigvis så forskellige fra de mekanismer, der fører til andre former for afhængighed. Der er derfor også en risiko for at en medafhængig person, kan have andre former for afhængigheder eller adfærd, der skal sikre at personen undgår at mærke den patologiske ensomhed og den giftige skam.

 

Som afslutning på dette blogindlæg vil jeg lige gentage, at medafhængighed kommer i forskellige grader, og at stærk medafhængighed i min optik meget vel kan betragtes som en reel afhængighed i sig selv på linie med andre typer af afhængigheder. Heri ligger også, at en del af helingen fra medafhængighed handler om at stoppe med den medafhængige adfærd og den selvmedicineringen i form af deltagelsen i ulige forhold til narcissistiske personer - samt at dette vil føre til tilbagetrækningssymptomer, som er helt på linie - hvis ikke værre end andre former for afhængighed.

 

I næste blogindlæg beskrives mit bud på heling fra medafhængighed. 

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.