Energi, orden og kaos

Skrevet d. 10-11-2014 14:07:38 af Lars Petersen - Psykoterapeut, Hypnoterapeut

Orden/Kaos er 2 sider af samme sag.

Orden og kaos

Der findes 2 slags energier. Orden og kaos.

Orden sætter struktur på kaos.
Kaos opløser orden…

Hvis man har overdrevet orden i ens liv vil, man være
meget konservativ –> Kontrolfreak (ødelæggende kontrol)

Hvis man har overdrevet kaos i sit liv vil, der være mangel
på struktur –> Intet livsformål (Destruktivt kaos).

Kunsten er, at opnå balance mellem orden og kaos…

 Hold begge hænder frem.:                                                 

  • Udvælg hvilken hånd, som indeholder kaos
  • Udvælg hviken hånd, som indeholder orden
  • Mærk efter hvilken hånd, der tynger mest
  • Tynger ordens-hånden eller kaos-hånden?

Hvis du har et ordens-problem skal du have forandring (kaos).

Hvis du har et kaos-problem, skal du have struktur (orden).

Mærk efter om du er:

  • På vej mod balance
  • Står Stille
  • Har opnået balance
  • Har fået forværret dit problem

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.