At være sig selv blandt andre

Skrevet d. 20-4-2017 20:47:46 af Carit Abrahamsson - Psykoterapeut, Stressterapeut, Coach

Terapi handler om relationer. Om din relation til dig selv og til andre. Og mange, der opsøger terapi, genkender, at relationer kan være ambivalente. De er på den ene side dragende med løfte om fællesskab, fortrolighed og omsorg og samtidigt udfordrende – måske endda truende? For er der plads til den, jeg er, og til det, der er betydningsfuldt for mig?

Mange, der har svært ved at finde ro sammen med deres partner, familie, kollegaer eller venner,
 har ofte opholdt sig i dysfunktionelle relationer, som har været skadelige. De er så at sige blevet ’klemt’. Der har ikke være plads til, at de kunne være sig selv. De har derfor måtte holde ud og holde sig tilbage, da relationerne ikke værdsatte det umiddelbare selvudtryk. Hen ad ad vejen fik det spontane selvudtryk maske på, og relationer blev komplicerede.

At være i relationer handler om, hvordan jeg kan være mig selv sammen med andre. Der er nogen, som aldrig lærer det, og derfor vælger at være alene. Ikke nødvendigvis som et aktivt tilvalg, men som et acceptabelt alternativ. Alene undgår du at skulle forholde dig til relationernes forpligtende fællesskab og angsten for at blive afvist.

Et stykke hen ad vejen er svaret på spørgsmålet om at være sig selv sammen med andre et spørgsmål om grænser. Om hvordan jeg fornemmer, udtrykker og forhandler mine behov i sam- og modspil med den anden. Det kræver kontakt til dine behov og du skal kunne kommunikere dem så tilpas tydeligt, at de opfattes af andre. Samtidig skal du være fleksibel omkring forhandling af den andens behov. Når du bliver tydelig for den anden og kan fastholde det, der er vigtigt og betydningsfuldt for dig, så tør du lægge masken og gå fuldt ind i relationen, fordi du ved, at du kan markere dine grænser og dermed passe på dig selv.

I praksis er det ofte vanskeligt og kræver træning. Det er slet ikke enkelt at være sig selv sammen med andre – specielt ikke, hvis du har erfaring med, at relationer kan være utrygge. At lære både at blive tydelig og sætte grænser og samtidig være fleksibel i forholde til den andens behov og ønsker er slidsomt arbejde. Det bærer frugt, når du finder dig selv i relationer, hvor du tør give slip og opdager, at relationen griber dig.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.