ANGST – er du én af dem?

Skrevet d. 10-6-2017 17:00:22 af Christin Walter - Coach, Mentor, Parterapeut, Stressterapeut, Søvnterapeut, Stresscoach, Sexolog, Familieterapeut/-rådgiver, Bio-neurofeedback behandler

Bare rolig du er ikke alene. Det er faktisk hver 4 til 5 dansker, der på et tidspunkt i livet oplever angst. Angst er en tilstand, hvor livet kan opleves så skræmmende; at du isolerer dig fra fx al social kontakt. Du er ligesom tilskuer i dit eget liv. Det at have følelsen af, at have mistet kontrollen, er, mere normalen end det, der før var kendt som ”normalt”.


Er du der nu? Kender du nogle af disse mønstre?

-       Er der ting du undgår?

-       Eller er der noget, hvor du vil gøre næsten, hvad som helst for bare at slippe for?

-       Siger du indimellem pænt nej tak til hygge med kollegaerne, familiære sammenkomster og lignende?

-       Og nej tak til rejser? – pga. toget? – eller pga. rampen op på færgen?

-       Hvordan er det med en tur op i flyveren?

-       Er det svært at sove alene? – eller sove ude, hos fremmede?

-       Er det ubærligt at være alene?

-       At tage en tur i supermarked?

-       At gå i bad uden at døren står på vid gab?

-       Meget glad for trapper – eller er det for at undgå elevatoren?

-       Bliver inde, for der kan være kryb ude – specielt edderkopper?

-       Går gerne 10 km længere for at undgå de trange underjordiske gange?

 

 

Dette gør du egentlig ikke fordi du har lyst eller fordi din fornuft siger dig det. Men fordi du er bange for at din angst bliver aktiveret.

 

I min klinik bruger jeg Innerbalance meditation med bl.a. biofeedback og andre værktøjer, som er udviklet at HeartMath. Tæt på 90% af mine klienter oplever en positiv ændring på deres symptomer efter første døgn og helt markant efter 8-10 dage. Hvilket øger håbet hos dig. For det du er mest bange for, når du har angst er; så at sige angsten for angsten – at den kommer igen eller aldrig går helt væk.

 

Angsten pløjer sig ned i din sjæl og laver spor, som efter den dybeste rendegraver. Men de opleves ikke kun af den angst ramte, for den er med ”spreder” på. De hæmninger, begrænsninger angsten tildeler den ramte, spredes til familie og venner og indskrænker udfoldelsesmulighederne.

Det medfører ofte tillægsfølelser af skyld og skam, at være det svage led i kæden, ”klodsen om benet”,  én der er til besvær. Dette medfører så tit en adfærd hos den angste om, at ”holde fast”, kæmpe for at bibeholde den sikre og trygge forudsigelige hverdag; så at angsten ikke får lov at vise sit ansigt og håbløsheden ikke får lov at tage styringen mod mudderhullets bund (igen).

 

Hvordan kommer angsten til udtryk.

Det er individuelt; for nogle er angsten en skygge - en konstant medspiller, som tæt på skaber deres liv, for andre kommer og går den uden varsel, for endnu andre ved de, hvilke situationer, ting, steder som fremkalder angsten.

 

Du føler, hvordan nervesystemet går amok, som om du stod overfor en stor sulten tiger – du mærker hjertet hamrer i dit bryst, du sveder, håndfladerne bliver klamme, du bliver tør i munden, svælget trækker sig sammen næsten til kvælningsfornemmelse, dine muskler spænder op, du mærker; hvordan du er spændt op, som buen, der er klar til at fyre pilen af. Er du i denne tilstand i længere tid, vil du begynde at mærke ømhed fra musklerne, at det flimrer for øjnene, kvalme, smerte fra knuden i brystet og DÅRLIG søvn; som nogle af symptomerne.

 

For dig som er i angsten, oplever den; er den virkelig og du mærker tydeligt, hvordan kroppens alarmberedskab er slået til. Og at du er klar til kamp, flugt eller frys. Den rationelle hjerne (som sidder i hovedets frontallapper) er sat ud af spil; kroppen styrer dine handlinger og den sunde fornuft er ikke indenfor rækkevidde. Denne adfærd kan for familie, venner, bekendte og kollegaer være virkelig svær at forstå, fordi den for dem opleves irrationel, uforståelig og helt ude i hampen - set i forhold til deres virkelighed.

 

Du oplever, hvordan kroppen og nervesystemet (den autonome del) tager styringen over dit liv. Hvor du sender signaler ud i omgivelserne om, at det er et farligt sted at være. Denne tilstand er opslidende for kroppen og for dig med angst, for der er aldrig mulighed for hvile, for at restituere dig. Da tilstanden er plantet i kroppen, er det også derfra, at den ”skal rykkes op med rod” for denne tilstand kan du ikke tænke dig ud af ved tankens kraft på et rationelt og fornuftigt plan; for alarmberedskab med røde lamper, STOP skilte, PAS PÅ osv. er kroppens, adfærdens og handlingernes normale tilstand.

 

Forløbet for at få en permanent angst-fri tilstand er:

1:     Introduktion til åndedrætsmetode. Den er udviklet af HeartMath i Californien og er et af de mest effektive  

         værktøjer mod angst.

        Sammen afdækker vi graden af din angst belastning i kroppen. For der er altid en årsag

        som oftest kommer fra en hændelse, en begivenhed eller lignende du har været udsat

        for – som du måske husker. Det korte af det lange er at denne årsag har låst

        nervesystemet fat i en tilstand, der hedder FARE.

        Når årsagen til belastningen findes, sker der altid en lettelse hos dig med angst. For i og

        med årsag bliver tydelig gives en indsigt til forståelse.

 

2.    2:        Angst er tegn på menneskelig overlevelse, fra vores urmenneske tid, fra vore dyriske krop. Så vær bevidst   

                om, at angst IKKE er tegn på svaghed, men et tegn på, at du har været udsat for en for stor belastning i for     

                lang tid, en voldsom eller pludselig hændelse eller lignende.  Tilstanden kommer aldrig af sig selv. Der er

                altid årsag til angst tilstanden.

 

3.     3:       Der arbejdes mere intenst med den åndedrætsmetode, der allerede er præsenteret ved første session. Den

                udmærker sig ved at være nøglen til at få låst det fastlåste nervesystem op. Allerede efter første øvelse er

                der tydelige tegn på bedring, hvilket løfter håbs parameteret et godt stykke op. Dine angste tanker og

                følelser vil være trådt tilbage fra rampelyset. Dit åndedræt er blevet roligere og de fysiske symptomer fra

                kroppen er mindsket eller helt væk.

 

4.    4:        Det magiske sker, når du mærker, at dit nervesystem er tilbage til balance udgangspunktet. Som er den

                naturlige tilstand. Når du er her, er du klar til at starte coaching/terapi mod angst. Målet er, at vi sammen

                skaber en bevidsthed om de af dine tanker og følelser, der hidtil har styret din tilværelse uhensigtsmæssigt

                og begrænsende. Ideen hermed er at forbinde hjerne, krop og sjæl; for oplevelsen sidder i hele dig. Og vi

                kan ikke ændre noget i kroppen, som vi ikke er bevidste om. Tanke skaber følelse, som skaber handling,

                hvilket giver resultat. Og ved at ændre på adfærd og måden at opleve, se livet på, gives der mulighed for

                nye reaktionsmønstre. Selvom de er små  kan give meget store ændringer ift. livsglæde, mening, følelse af

                at høre til i verden

.

Din opgave i forløbet

Det er vigtigt, at du er indstillet på, at øvelserne kun virker, hvis du er motiveret og engageret til at yde en indsats for at opnå forandringen i dig og i dit liv ved at ”arbejde” med værktøjerne mellem samtalerne. Hvilket i praksis betyder, at du afsætter et sted mellem 2 – 30 minutter dagligt, planlagt ud fra øvelserne, så at værktøjerne bliver en integreret del af din daglig dag og angsten puttes i skuffen. Vær hel rolig, øvelserne er en del af vores fundament fra et normalt balanceret liv, så der kommer en naturlig ”afhængighed”. Jeg garanterer en hurtig bedring. – og jeg vil anbefale dig, at hvis du ved, at du døjer med angst udfordringer ind imellem, så ”arbejd” med det mens du ikke synes det er en udfordring – for så er det hurtigere fixet.

 

Alt det bedste til dig.

Christine


#66heartdays

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.