Styrk dit jeg og din mentale sundhed

Skrevet d. 19-12-2018 14:49:04 af Christina Dilling Munk - Psykoterapeut MPF

Mange psykiske lidelser og udfordringer er stressrelateret. Stress som mange mennesker i dag udsættes for og oplever sig udfordret af. Den stress hvor ens jeg-styrke ikke er i stand til at finde fodfæste i sine sociale og kulturelle betingelsesfelt, og hvor afstanden mellem ens indre og de ydre omstændigheder skaber så stor en ubalance at det vælter en. Hvor stressen og belastningen kan ende med at tilintetgøre jeg’et, og man ender med at blive handlingslammet af de omstændigheder man er havnet i. Man oplever at ens handlinger bliver rigide og ikke gyldige, og det kan opleves som om verden er imod en, især når livets vejrudsigt lyder på stiv kuling.

Derfor er en styrkelse af jeg’et og jeg’ets mentale fundament en vigtig faktor for at kunne skabe de betingelser der skal til for at genskabe magten og herredømmet i eget liv, næsten uanset hvilken psykisk eller social belastning man er ramt af. Robusthed som er så eftertragtet i dag på arbejdsmarkedet, vidner om et behov for at man træner sin jeg-styrke og finder mestringsevne og strategier til at kunne magte livet, sig selv, omgivelserne og betingelsesfeltet.

Hvordan kan psykoterapien styrke din mentale sundhed?
Jeg hører tit at psykoterapi ikke gavner. Medicin er blevet det alt overskyggende middel til hurtigt at give mennesker lykken og meningen med livet. Jeg er ikke medicin forskrækket, jeg ved godt at flere har gavn af medicin i kort eller længere tid. Jeg er dog samtidig af den opfattelse at det vil gavne så meget mere hvis psykoterapien også fik plads i hele den industri af medicin. Jeg har oplevet mange gange at psykoterapi kunne understøtte mentalt udfordret mennesker, så de igen oplever at de kan opøve evner til både at være sig selv og indgå i sociale sammenhænge 

Min erfaring med psykoterapi er at samtaler og dialog giver mennesker mulighed for i nærvær og omsorg at ventilere deres tanker og følelser og blive mødt uden fordomme. At opleve at du er et mennesker og at du er anerkendt som ligeværdigt og gyldigt menneske , der er en del af et større fællesskab, og som kan opøve en evne til at komme ud på den anden side af den mentale ustabile tilstand du er havnet i.

Gennem samtalen og dialogen skaber jeg et rum for tillid og hjælper mine klienter gennem bearbejdningen af tanker og følelser så de kan generhverve deres evne til at opøve sociale færdigheder og kompetencer som: nærvær, opmærksomhed, følelsesregulering, social kontakt og fastholdelse af nye gode vaner til et liv med større livsværdi og som hjælper dem med at være i verden med andre mennesker og indgå i sociale relationer som ligeværdige mennesker.
Så styrkelsen af dit jeg er med til at opøve evnen til at du kan være social, styrke din mentale sundhed
og giver dig dermed evnen og sociale kompetencer så du igen kan skabe meningsfulde relationer og opleve dig anerkendt af omgivelserne.

Af Christina Dilling Munk, cand mag I psykologi og sundhed, MPF Psykoterapeut


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.