Om at miste sin livsledsager

Skrevet d. 14-1-2018 11:28:55 af Lulu Koch - Psykoterapeut MPF

Igennem din opvækst har dine forældre og eventuelle søskende, været vidner til din udvikling. De har været med dig i alle dine succeser, og i de forhindringer, du er stødt på. Som voksen erstattes disse vigtige vidner ofte, af en elsket partner. Og når din partner går bort, er der måske ingen der forstår dig, og anerkender dig i det liv, du har levet. Og i det liv i har levet sammen.


Ensomhedsfølelse

det kan være ensomt, og du kan mange gange dagligt blive konfronteret med, at din elskede ikke er her mere, fx. når du vil dele små som store oplevelser fra hverdagen, når hverdagsrutinerne bliver brudt, fordi de måske ikke giver mening mere, eller når tomrummet fylder, og føles stort og ubærligt.


Sorg

du kan selv og dine omgivelser have forventninger til, at sorgen må gå over igen. Måske vil du ikke belaste dine nærmeste, eller gøre dem bekymrede, og derfor stopper du med at snakke om, den du har mistet. Det kan også være dine nærmeste tror, at de tager hensyn, når den savnede ikke bliver bragt op i samtaler. Det kan være svært at vide, hvordan du skal reagere i sorgen, og i værste tilfælde isolerer du dig, og bliver alene med dine bekymringer og tanker.


Hvad er kompliceret sorg?

den komplicerede sorg kendetegnes ved, et intenst savn efter den afdøde, intense følelser af meningsløshed, og hyppige tanker om den døde person, der forstyrrer dine daglige aktiviteter, og dit funktionsniveau. Den komplicerede sorg er stadig lige aktiv 6 måneder efter din partner er gået bort. (Frit efter Mai-Britt Guldin: Tab og sorg, Hans Reitzels Forlag, 2014)


Tal om det

det er vigtigt at tale med nogle. Tale om det tunge savn, om ensomheden og alle de følelser der til tider overvælder dig. Det gælder ikke om, at du skal glemme den du har mistet, men om at du skal få hjælp, så du undgår den komplicerede sorg, og en ny hverdag kan skabes.


De bedste hilsner


Lulu Koch & Marika Almskou

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.