For mig er motivation at være glad, tilfreds og elske det, som man laver. Motivation er noget som skabes indefra, men andre som eksempelvis ledelsen, kan være med til at skabe rammerne for motivation og derved frembringe den motiverede medarbejder.

Fastholdelse af gode medarbejdere er en vigtig ledelsesopgave. En af de vigtigste faktorer i fastholdelse af medarbejdere er motivation. Motivation er ikke en adfærd, men en psykologisk tilstand, der påvirker adfærden.

Motivationsprocessen er påvirket af flere faktorer: Medarbejderens evner, personlighed og værdier på den ene side og arbejdspladsens fysiske rammer, jobdesign, belønninger, normer og kultur på den anden. Du kan, som leder, gøre en hel del for at motivere dine medarbejdere. Du skal dog være opmærksom på, at dine medarbejdere er forskellige, og at du ikke kan bruge samme motivationsmetoder overfor alle. Det kan i det hele taget være nødvendigt at bruge en del tid på at forstå, hvordan hver enkelt af dine medarbejdere er som mennesker.

Et godt psykisk arbejdsmiljø er udviklende og giver energi. Et problemfyldt psykisk arbejdsmiljø er hæmmende og tager energien og glæden ved at gå på arbejde fra medarbejderne. På de fleste arbejdspladser er der forhold, som påvirker medarbejderen positivt samtidig med, at der er andre forhold, som påvirker medarbejderen negativt. Det psykiske arbejdsmiljø er således en blanding; sjældent enten eller.

Det gode psykiske arbejdsmiljø betyder, at medarbejderne trives; at tilfredsheden og loyaliteten er høj, at det er lettere at tiltrække nye og fastholde medarbejdere; at sygefravær og personaleomsætning ligger på lave niveauer.