Man skal være istand til at kunne nyde, for at have evnen til at yde

Skrevet d. 16-6-2016 16:24:12 af Tina Stærk - Psykoterapeut MPF, Mentor

Ydeevne er direkte afhængig af den indre navigation

Jeg møder mange mennesker der er opdraget i industrisamfundets og velfærdssamfundets ånd under parolen: "du skal yde før du kan nyde". Jeg har erfaring og viden, der beviser at vi bliver nødt til at vende denne parole om med det samfund vi har i dag.

Det er ikke muligt at yde optimalt, hverken på det personlige,- eller på det professionelle plan i Danmark anno 2016,hvis ikke man har gjort en ekstra indsats for at lære hvordan man navigerer i sit eget psykiske univers. Det moderne liv forudsætter evnen til selvreflektion på et meget højt plan. Dette står i kontrast til at selvreflektion ikke er et dannelsesmål i uddannelsessystemet..Den psykiske sundhed og velfærd er underprioriteret. Det modne og livsduelige menneske er et ideal vi forventer vi får i ungdommen og som vi forventer kommer af sig selv, dette sker sjældent.

Virksomheder der tilbyder terapi til deres medarbejdere kan aflæse dette direkte på bundlinjen , fordi terapi gør medarbejderne i stand til at samarbejde og løfte som samlet flok på en stærkere og mere produktiv måde. Kreativiteten øges på alle planer i virksomhedsstrukturen når alle medarbejdernes personlige livspotentiale frigøres for tærende energi iform af ubevidste indre konflikter.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.

Denne hjemmeside anvender cookies for at sikre dig den bedst mulige oplevelse. Læs mere