En anden måde at anskue verden på.

Skrevet d. 1-5-2017 10:13:32 af Paul Erik Planitzer -

Jeg sad en gang i en snak med en anden, Hans, vi kom ind på hans frustration over en vikars måde at opføre sig på. Han havde haft en weekendvagt og skulle arbejde sammen med en ny vikar som skulle afløse hans faste kollega.

Hans synes det havde været en rigtig god weekendvagt, og blev derfor noget chokeret da han midt i ugen efter, fik en indkaldelse af sin leder til samtale, i indkaldelse stod der, at ledelsen ville tage stilling til, om Hans skulle afskediges. I indkaldelsen stor der, at vikaren havde klaget over Hans´s arbejde og den måde Hans havde tilset de ældre på, de havde, efter sigende, hverken fået vådt eller tørt og så skulle Hans havde siddet det meste af tiden på Facebook.
Hans var meget frustreret og rystet over situationen idet han havde haft en rigtig god følelse omkring weekenden og hans leder burde da vide bedre, han var jo ikke ny og hvis der var en der havde været på barrikaderne for at sikre de ældre fik en mere alsidig kost etc., så var det netop ham. Hans blev ikke fyret, men følelserne sad stadig i  kroppen og han havde sværte ved at slippe dem.

Jeg bad Hans stille sig ud på gulvet, fandt et stykke A4 papir og bad ham træde ud på det når han var klar til dette.

Det vi gjorde var, at lade Hans opleve hvad han med sine værdier skulle tro på, sige til sig selv og tænker for at blive i stand til at gøre det samme som vikaren havde gjort. Hans måtte vride sig meget indvendig for det lå ham så fjernt, at skulle angive en kollage som vikaren havde gjort.

Hans var også ude på et andet stykke papir hvor vi fandt alt det det giver ham at passe job som han gør, hvad der er vigtigt, hvad det gir ham mm.

På denne måde fik Hans en indre oplevelse af, hvilket menneske vikaren var. 
Efterfølgende talte vi en del om andres modeller af verden. Alle opfatter verden og fortolker denne ud fra ens egen rygsæk og den måde vi har forholdt os til denne. Alle oplevelser arkiveres på godt og ondt, nogle giver os en positiv og åben måde at se verden på, andre giver os oplevelser af ikke, at kunne slå til og at verden bliver mindre og mindre i vores eget perspektiv.

Ved bare disse to små øvelser og snakke, ændredes Hans´s følelser til forståelse for den anden verden og måde at anskue den på, til en følelse af, at vikarens verden måtte være indsnævret til en forenklet måde at se verden på. Verden er meget større ende det.  
Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.