Du kan give indre rum til dit "Offer", men aldrig "slippe af med det" for altid.

Skrevet d. 21-1-2019 14:43:57 af Tina Howard - Stressterapeut, Coach, Mentaltræner, Mentor

Du kan give indre rum til dit "Offer", men aldrig "slippe af med det" for altid.

- og når du bliver bevidst om den styrke, som denne del af dig bærer på, så ønsker du det heller ikke.

I vores offentlige rum har "Offeret" et rigtig dårlig ry. Selvom vi alle indeholder denne vigtig del og selvom vi alle kan opleve, at vi taber følelsen af indre power eller magt og dermed føle os magtesløse. Det sker, når vores grænser overskrides eller når vi af mange årsager ikke formår at handle eller sige fra når dette sker.

Det er et fællesmenneskeligt og arketypisk adfærdsmønster, der ligger til grund for "Offeret". I sin natur varetager denne del af dig, hvorledes du håndterer din egen autoritet eller power i livet. 

Selvværd, oplevelsen og værdsættelsen af dig selv, skal vi alle bygge op igennem vores liv. Bliver vi ikke fuldt ud set og mødt som dem vi er, når vi vokser op, af vores tætteste omsorgsgivere eller autoritetsfigurer i vores omgivelser, så gemmer vi eller usynliggør vi vitale dele af os selv, for at bevare den højst nødvendige kontakt med vores tætteste omsorgsgivere. Simpelthen for at kunne overleve. TIlgengæld mister vi en større eller mindre del af kontakten med vores autentiske selv og dermed vores selvværd. Dermed mister vi også den autentiske styrke det giver os, at være i en sand og stærk kontakt med os selv, hvem vi virkelig er. 

Senere hen i livet, afspejlet i vores vigtige relationer i livet (i vores parforhold, i vores venskaber eller i vores familie) starter den proces, det er, at genfinde og genvinde dit selvværd, altså din ægte kontakt med dig selv og derved et værd, der er bygget på en autentisk oplevelse af dig og ikke på et selvbillede (personlighedens maske) eller en selvforståelse, som ikke længere kan rumme hele dig.

Når du med empatisk guidning igen erkender og accepterer de dele af dig selv, som du tidligere har måttet fraspalte dig fra, så sker der en integrationsproces, hvor du ikke kun heler men også bliver hel igen.

Herfra kan du vende en følelse af magtesløshed og en oplevelse af, at være et offer, til en styrke til at handle, sætte dine grænser. Denne gang ikke i frustration og afmagt men med autencitet og tillid til dig selv.


Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.