Chok - Når livet vælter os - for en stund

Skrevet d. 21-1-2019 12:27:31 af Line Rotenberg - Psykoterapeut MPF, Traumeterapeut, Kropspsykoterapeut, Parterapeut, Stressterapeut, Mindfulness instruktør

Chok er et ord, som bruges i mange såvel faglige sammenhænge, som i helt almindelig dagligdags tale. De chok jeg vil tale om her, er de lidt større chok. 

 

Hvad der udløser et chok, er forskelligt fra person til person. En hændelse som hos den ene vil trigge vrede, ubehag eller overraskelse, kan hos et andet menneske være chokerende. Det afhænger af mange faktorer, eksempelvis vores personlighed, ressourcer, tidligere erfaringer, reelle og oplevede handle muligheder i situationen, oplevet støtte før, under of efter hændelsen. 

 

Man kan sige at chok opstår, når vi udsættes for pludselige belastninger, som overstiger, hvad vi var mentalt forberedt på. Måske skete det hele for hurtigt, måske var det for voldsomt, måske er konsekvenserne i øjeblikket uoverskuelige og måske kræver selve situationen flere ressourcer, end vi har på det givne tidspunkt.

 

 

Typiske akutte chok reaktioner er:

 

 

        Hjertebanken

        Åndenød

        Desorientering

        Overvældelse

        Handlingslammelse

        Rystelser i kroppen

        Tørhed i munden

        Klam svedende (føles kolde, men med øget sved sekretion)

        Besvær med at høre, se eller mærke

 

 

De fleste af os har oplevet at få et chok. Ved en ulykke, dødsfald, pludselige svigt, fyring, ubehagelig eksamens oplevelse, overfald eller overgreb, pludselig voldsom begivenhed i verden omkring, krig, terror, overfald… eller noget helt andet.

 

Vi ved alle hvor ubehagelig følelsen af chok er.

 

 

Når vi bliver chokkeret, har vi brug for nogle fundamentale ting, for at kroppen og sindet kan falde til ro, så chokket kan aftage og vi kan orientere os på ny.

 

         Sikkerhed: at opleve at vi på trods af det der er sket, er i sikkerhed, at faren er drevet over og at der ikke sker mere… lige nu

         Ro: når vi er chokeret, kan kroppen og sindet ikke kapere mere, at skabe ro om den chokerede, eller selv søge et     roligt hjørne, giver kroppen og nervesystemet tid til at komme i balance, så vi igen kan handle konstruktivt

         Støtte: det kan være fra en professionel, ven, familie, tilfældig forbipasserende, en hund, en tanke/forståelse, og for   troende Gud

         Tid: til at komme os, få styr på vores indre, skabe overblik og forståelse, orientere og planlægge en respons

 

Hvordan kommer vi videre efter et chok?

 

Når de akutte chok reaktioner har lagt sig, kommer der ofte en følelsesmæssig reaktion. Den kan variere meget fra situation til situation og fra individ til individ og er ofte sammensat af flere følelser såsom:

 

         Sorg

         Angst

         Vrede

         Magtesløshed

         Håbløshed

         Uoverskuelighed

         Uvirkeligheds oplevelse

         Tristhed

         Meningsløshed

 

Vi har i denne fase ofte brug for at kunne vælge at være sammen med mennesker, som holder af os, rummer os og støtter os og ikke negligerer det vi har været igennem. 

 

Jeg har allerede brugt ordet et par gange… orientering, det er et vigtigt ord, når vi skal videre efter et chok. Vi har brug for at orientere os om

 

1.     Hvad var det helt præcist, som skete?

2.     Hvorfor skete det?

3.     Hvad har det af konsekvenser her og nu?

4.     Hvad er konsekvenserne ind i fremtiden?

 

Pårørende til mennesker, som har været udsat for chok, kan af og til opleve, at det er hårdt, at vedkommende bliver ved med at kredse om det der skete, i tiden efter. Men det er oftest en del af en sund og naturlig orientering.

 

For nogle mennesker er det en hjælp, at tale om det der skete, skrive om det, tegne/male det og for andre igen kan det være en mere indad reflekterende proces. Der ikke er rigtigt eller forkert, mennesker er forskellige og det er vores mestringsstrategier også.

 

Efterhånden som vi har fået orienteret os og oplever, at vi kan klare livet som det er nu, vil hændelsen ikke længere være overvældende at tænke på. 

 

Den akutte chokreaktion varer typisk nogle timer - dage. I ugerne efter vil chokket aftage og typisk vil de fleste have oplevelsen af at være “kommet videre” efter nogle måneder. At være kommet videre skal ikke forstås som, at der ikke stadig kan være mange følelser, så som sorg, smerte og tab. At være kommet videre skal forstås som, at følelserne er blevet lidt lettere at rumme og at uoverskuelighed, håbløshed og magtesløshed, såvel som de fysiske symptomer har fortaget sig. 

Det giver plads til, at vi kan begynde at forholde os til nuet igen og ikke mindst til glæde og livslyst.

 

Hvis et chok ikke fortager sig, er der risiko for udvikling af et traume. Traumer kan bearbejdes, så livet igen kan få plads. 

 

Det er aldrig for sent at bearbejde et traume!

 

Har du været udsat for et chok eller traume, som du har brug for at bearbejde, er du velkommen til at kontakte mig og evt. få en gratis forsamtale á 30 minutter.

 

De bedste hilsner

 

Line Rotenberg

Psykoterapeut MPF

SE®-Practitioner

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.