Vinterdepression! – hvordan opleves den og hvad kan vi selv gøre for at få det bedre.

Skrevet d. 24-11-2016 09:55:51 af Anja Ranfelt - Psykolog

Efteråret er en skøn tid med mange smukke farver i træerne samt mulighed for at gå på svampejagt i skoven og drikke varm kakao på sofaen. Dog gruer mange af os også for denne tid af året, hvor triste tanker kan komme snigende, med samme hast, som lyset går på held.

Vinterdepression kan ramme os alle og dukker typisk op, som navnet indikerer, i den kolde mørke tid af året. Der er ca. 20% af den danske befolkning, der på et tidspunkt i deres liv får en depression og ca. 10% får en vinterdepression. Dobbelt så mange kvinder som mænd lider af depression.

Det at lide af en vinterdepression, samt depression generelt, kan indebære følgende symptomer:


  • Negativt humør

Vi bliver triste, kede af det og kan føle det hele er håbløst


  • Tab af energi

Vi bliver meget trætte, kan ikke tage os sammen og har svært ved overskue selv de mindste ting. Hverdagsaktiviteter kan blive sværere at opretholde som fx at købe ind eller gå i bad.


  • Selvbebrejdelser og skyldfølelse

Generelt får vi mange negative tanker om os selv og vores formåen. Spekulationer fylder meget.


  • Søvnforstyrrelser

Vi kan have svært ved at falde i søvn eller vi kan vågne mange gange i løbet af natten.


  • Ubeslutsomhed

Det bliver svært at foretage valg om selv de mest enkelte ting, skal vi fx have pasta eller ris i aften.


  • Social isolation

Vi mister vores lyst til at se andre og føler ikke vi kan overskue at tage til fx fest med vennerne.


  • Indre uro og rastløshed
  • Vi får svært ved at koncentrere os
  • Selvmordstanker

Det kan både være af karakter af ”hvor er jeg træt af mit liv, bare det ville holde op”, men kan også være af mere planlæggende karakter fx hvor vi begynder at købe mange piller.

Vinterdepression kan forstærke sig selv i en form for negativ spiral. Således at vi kan opleve at blive mere og mere deprimerede. Men der er heldigvis meget vi selv kan gøre for at få det bedre.


Det er vigtigt at forsøge at være fysisk aktiv, da der ved en vinterdepression sker en ændring af hjernens hormonelle balance af serotonin, dopamin samt noradrenalin. Denne balance kan bedres ved fx fysisk aktivitet, således at vi føler os mindre deprimerede. Fysisk aktivitet behøver ikke at indebære at løbe 15 km eller vægttræne hver dag. Det er helt fint at gå ned efter posten, eller lave to mavebøjninger inden vi går i seng.


Det er vigtigt at sætte små og overskuelige mål. Således at vi opnår nogle af de ting vi gerne vil og herigennem skaber succesoplevelser for os selv. Typisk sætter vi alt for store og uopnåelige mål for os selv når vi er deprimerede – vi skal huske at vi har mindre energi end normalt. Således kan vi med fordel fx halvere vores forventninger til os selv i en periode og så derigennem sætte mere realistiske mål.


At være i naturen gør os mindre depressive. Således kan det være en god ide at sætte sig ud i en skov og drikke en kop the, frem for at sidde foran tv’et derhjemme.


Det at være sammen med andre hjælper os til at blive afledt fra vores negative tanker for en stund og vi kan få positive oplevelser sammen med andre. Så lav fx en aftale med en ven eller veninde du er tryg ved. I behøver ikke at lave det store sammen bare det at være to frem for én kan være godt.


Del med andre hvordan du har det. Det at have negative tanker omkring os selv er meget smertefuldt. Det at være åben omkring hvordan vi har det, giver mulighed for at modtage støtte og forståelse fra andre. Depressioner kan behandles og går over. Ved at tale med dem omkring os kan vi få bekræftet at det kan blive bedre, også selv om det ikke føles sådan.


Til tider er det ikke muligt for os selv at behandle vores vinterdepression. Ved egen læge eller ved en psykolog, kan du blive undersøgt for, om du lider af depression. Dette gøres ved et spørgeskema der tager ca. 5 – 10min at lave. Egen læge kan ydermere henvise til behandling ved psykologer, hvor man igennem samtale kan få mere specifik og specialiseret behandling og støtte. Du kan også selv søge psykologhjælp. Medicinsk behandling bruges til tider til behandling af vinterdepression eller kombineres med samtaleforløb. Medicinsk behandling varetages enten af egen læge, eller i samarbejde ved psykiatrien.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.