Vi kan udvikle os i parforholdet

Skrevet d. 26-6-2015 10:45:13 af Kenan Hansen - Hypnoterapeut, Psykolog

Nære relationer er en af livets største gaver. Parforholdet er det felt, hvor vi føler os forstået, værdsat, beundret og trygge, men det kan også være et felt, hvor vi har muligheden for at udvikle os selv i kraft af de dynamikker, som spiller ind i relationen. 

Parforholdet kræver, at vi holder det ved lige, og at vi bruger tid på hinanden. Den nære relation kræver også, at vi investerer i os selv. Parforholdet er et felt med potentiale for, at vi kan udvikle os sammen og hver for sig.

Parforholdet i en travl hverdag

Når vi på grund af en travl hverdag fraprioriterer vores egne behov, fraprioriterer vi ofte også at investere i vores parforhold. Sommetider kan det være nødvendigt og ganske okay. Mange relationer kan sagtens holde til, at der i en periode er lidt stilstand. Det kan endda være en måde at bekræfte hinanden i, at relationen har et stærkt fundament, bygget på tillid, forståelse og kærlighed. Men over en længere periode kan vi risikere, at vi føler os lukket ude af hinandens liv. Når vi ikke orker at involvere hinanden i vores tanker og følelser, kan nærværet sygne hen.

Vi kan nå derud, hvor vi ikke tør eller orker at hengive os længere. Hvor vi ikke rigtig kan få øje på de værdier og stemninger, som i første omgang skabte forbindelsen og kærligheden. Når det tillidsfulde bånd er fraværende, kan det være særdeles sårbart at involvere hinanden i, hvad man hver især tænker og føler. Denne distance kan have uhensigtsmæssige følger, eksempelvis at relationen kan blive hård og kold, og hvor vi giver tvivlen for meget opmærksomhed. Her opleves det ofte som en livsvarig investering, når parret beslutter at gå i parterapi. I terapien vil man, i samarbejde med parterapeuten, finde ind til kernen af problemet, blive bevidst om uhensigtsmæssige mønstre, finde ud af hvorfor de sker, og derudfra have muligheden for at nærme sig hinanden og genetablere en relation bygget på tillid, forståelse, ligeværd og kærlighed.

Der er DIG, og der er MIG

Parforholdet kan ses som et felt, hvori vi spejler os selv. Mødet mellem to mennesker er også et møde mellem to liv. Det er ikke meningen, at vi skal smelte sammen til én person, men det er meningen, at vi skal være sammen som to selvstændige individer og i nærværet styrke hinanden. I starten af et forhold var det jo noget helt særligt, som vi blev betaget af hos hinanden. Dette særlige ved hinanden skal vi værne om. 

I samspillet mellem to mennesker kan der dog opstå mønstre, som kan være utroligt svære at gennemskue og adskille. Har man en fortid, hvor ens tidligste omsorgspersoner har svigtet i stedet for at give omsorg, kan det være enormt udfordrende at knytte tillidsfulde relationer i voksenlivet. Ens tidligere relationer kan sommetider støje i voksenlivet.

Lige så vel som parforhold kræver, at vi investerer i hinanden, så kræver det også, at vi hver især gør en indsats for at forblive selvstændige individer, som tør være tro mod os selv. Parterapeuten vil i forbindelse med parterapien også tilbyde individuel terapi som en del af det at finde tilbage til parforholdets sande værdier.

Hvis du eller en anden person er i fare eller har selvmordstanker, bør du ikke benytte GoMentor. Disse instanser kan hjælpe dig med øjeblikkelig hjælp.